Enlig eller samlevende?

Vejledende vurdering af, hvorvidt et par regnes for samboende / ikke samboende

Lad os først slå fast at Odder Kommune ikke har ønske om at begrænse vore borgeres aktive sociale liv og samliv.

Imidlertid har vi i forhold til flere lovgivninger inden for socialområdet pligt til, at vurdere om personer der modtager ydelser reelt er samlevende - også selv om de ikke bor på samme adresse.

I alle sager hvor det skal afgøres, om parterne er enlige eller samboende beror det derfor på en konkret individuel vurdering, og der anvendes forskellige parametre i denne vurdering, herunder hvor tit parterne overnatter på samme adresse:

Der lægges blandt andet vægt på:

Fælles husførelse

• Fælles økonomi – er der fælles eller adskilt økonomi
• Fælles konti – har parterne en eller flere fælles konti, købekort, lån eller lign.
• Har parterne bil, sommerhus, båd sammen

Hvor tit er parret sammen

Fælles huslige ting, f.eks:
• Indkøb – hvor ofte handler parterne sammen og hvem betaler indkøb, børnetøj etc.
• Madlavning – hvor ofte laver parterne mad sammen og spiser sammen
• Udføres der fælles rengøring eller i hvilket omfang ydes der indbyrdes hjælp til dette
• Tøjvask – vasker parterne tøj sammen eller vasker den ene part for den anden

Andre omstændigheder

• Eks. hvordan er folkeregister tilmeldingen
• Er den ene part tilmeldt et sommerhus, hvem ejer det?
• Hvor mange mdr. må det være beboet om året?
• Er den ene part tilmeldt et lille værelse evt. hvor der bor flere andre voksne personer (dækadresse)
• Opfattes parterne af omverden som et par. – fra familie – venner
• Hvor langt fra hinanden bor parterne – hvor langt skal de rejse for at se hinanden. (Inden for bygrænsen – i en nabo by – i den anden ende af landet).

Hvor tit overnatter parterne hos hinanden

• 1 x ugl. – vil normalt ikke blive opfattet som samboende.
• 2 x ugl. – vil umiddelbart ikke blive opfattet som samboende, hvis øvrige forhold er ok.
• 3-4 døgn: gråzone, vil bero på en individuel konkret vurdering – på baggrund af summen af overnævnte forhold.
• 5 x ugl. – vil umiddelbart blive betegnet som sammen boende
• 6 - 7 x ugl. Er samboende.

Hyppigheden af besøg og overnatninger

• Hvordan er gentagelsesmønsteret – hver uge – hver mdr. eller lignende
• Er der et fast mønster – kun i weekenden – i ferie eller lign.
I familier med børn
• Hvem henter og bringer børnene fra daginstitution, skole, fritidsklubben
• Henter forældre/parterne børnene sammen
• Hvor ofte spiser forældrene sammen med børnene / hos hvem
• Tager man på ferie sammen med børnene
• Optræder man udad til som et par
• Hvem betaler ekstra udgifter i forbindelse med børnene
• Ved børnene at forældrene ikke bor sammen

Det er summen af de forskellige konstateringer der samlet lægges til grund for en vurdering af, om et par skal betegnes som samboende eller ej.

Det skal også bemærkes

At der er andre love som har lidt andre kriterier som baggrund for vurdering af enlig / samboende problematikken, som f.eks. Lov om Det Centrale Personregister og Lov om børnefamilieydelser.