Grundlovsceremoni for nye statsborgere

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Du skal deltage i en grundlovsceremoni, hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, og du har fået brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med en erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark.

Odder Kommune afholder Grundlovsceremoni tirsdag den 09. april 2024 – kl. 11.00. Det er kun borgere med bopæl i Odder Kommune, der kan deltage.

Du skal deltage i en grundlovsceremoni, hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, og du har fået brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med en erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark.

Tilmelding

Du tilmelder dig ceremonien ved at sende en mail til borgerservice@odder.dk med angivelse af:

  • Dit fulde navn
  • Fødselsdato
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe (max. 3)

I emnefeltet bedes du skrive 'Grundlovsceremoni'.

Tilmeldingsfrist er den 20. marts 2024.

Du har som deltager i grundlovsceremonien mulighed for at have gæster med til ceremonien (max 3 gæster). Når du tilmelder dig ceremonien, skal du tilmelde det samlede antal, der kommer.

Vi holder også en ceremoni til efteråret, men datoen for den ceremoni er ikke fastlagt endnu. Den meldes ud, så snart den er på plads. 

Du skal have gyldig legitimation med til ceremonien

Når du ankommer til Odder Rådhus, modtages du af en repræsentant fra Borgerservice. Medarbejderen sikrer din identitet ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Gyldig legitimation med foto kan være:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Hvis du ikke har noget af ovenstående legitimation, kan du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at bruge andet. En tilladelse til dette skal medbringes til ceremonien.

Uden gyldig legitimation kan du ikke deltage i ceremonien

Inden ceremonien udfyldes erklæringen med dato, dit fulde navn og cpr-nummer samt kommunens navn, så erklæringen er klar til underskrift af dig og borgmesteren.

Til ceremonien holder borgmesteren tale, og du skal herefter skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Tro og loveerklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Husk at indsende tro- og loveerklæring til ministeriet senest 10 dage inden din deltagelse i grundlovsceremonien

Se mere på:

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni (uim.dk)