Frivillige fællesskaber

Få overblik over de mange frivillige fællesskaber i Odder Kommune.

På Frivilligcenter Odders hjemmeside finder du en liste over alle foreninger i Odder og opland.

Listen er også opdelt i emner som Børn, unge og familierPsykisk sårbarhedIdræt og Kunst og kultur.

Find alle emnerne på Frivilligcenter Odders hjemmeside under Find forening.

Fivilligcenter Odder

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Frivilligbevis