Odder Retshjælp

Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag.

Advokatvagten, der til formålet har lånt et lokale på Odder Rådhus.

Retshjælpen i 2023 alene varetages af jurister fra Strauss & Garlik.

Odder-advokaterne yder gratis retshjælp den anden torsdag i måneden kl. 15.30 - 17.00. Dog er der lukket i juli og december 2023.

Datoer i 2023 er:

  • Torsdag d. 12. januar 2023
  • Torsdag d. 9. februar 2023
  • Torsdag d. 9. marts 2023
  • Torsdag d. 13. april 2023
  • Torsdag d. 11. maj 2023
  • Torsdag d. 8. juni 2023
  • Torsdag d. 10. august 2023
  • Torsdag d. 14. september 2023
  • Torsdag d. 12 oktober 2023
  • Torsdag d. 9. november 2023

Advokatvagten kan kontaktes ved personligt fremmøde på Odder Rådhus.