Odder Retshjælp

Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag.

Det er advokaterne i Odder, der i fællesskab står for Advokatvagten, der til formålet har lånt et lokale på Odder Rådhus.

Odder-advokaterne yder gratis retshjælp den anden torsdag i måneden kl. 15.30 - 17.00. Dog er der lukket i april, juli og december 2022.

Datoer i 2022 er:

  • Torsdag d. 13. januar 2022
  • Torsdag d. 10. februar 2022
  • Torsdag d. 10. marts 2022
  • Torsdag d. 12. maj 2022
  • Torsdag d. 9. juni 2022
  • Torsdag d. 11. august 2022
  • Torsdag d. 8. september 2022
  • Torsdag d. 13 oktober 2022
  • Torsdag d. 10. november 2022

Advokatvagten kan kontaktes ved personligt fremmøde på Odder Rådhus.