Ukrainsk flag

Information til ukrainske flygtninge

Generelt er det en god idé at tage kontakt til Odder Kommunes hjælpelinje for flygtninge fra krigen i Ukraine. Hjælpelinjen kan træffes på 5138 6178. Der kan forekomme ventetid på telefonen, og vi vil opfordre dig til at indtale en besked med dit navn og telefonnummer.

Hjælpelinjen kan yde generel vejledning, herunder om kontakt til udlændingemyndighederne og ansøgning om opholdstilladelse. Ukrainere kan også få vejledning om, hvad der skal ske, hvis de får opholdstilladelse i Danmark.

Herunder kan du finde svar på en række generelle spørgsmål.

Siden findes også på ukrainsk, den kan du finde via linket her / Сторінка також доступна українською мовою, її можна знайти за посиланням тут.

Vi er i øjeblikket i gang med at oversætte siden til engelsk.

Ankomst og informationer

Generelt er det en god idé at tage kontakt til Odder Kommunes hjælpelinje for flygtninge fra krigen i Ukraine. Hjælpelinjen kan træffes på 5138 6178. Der kan forekomme ventetid på telefonen, og vi vil opfordre dig til at indtale en besked med dit navn og telefonnummer.

Hjælpelinjen kan yde generel vejledning, herunder om kontakt til udlændingemyndighederne og ansøgning om opholdstilladelse. Ukrainere kan også få vejledning om, hvad der skal ske, hvis de får opholdstilladelse i Danmark.

Udlændingestyrelsen har oprettet portalen ”Velkommen Danmark” med en række spørgsmål og svar målrettet personer fra Ukraine, der ønsker at opholde sig i Danmark eller er i Danmark. Portalen er tænkt som et værktøj, der kan bruges af både flygtninge, kommuner, frivillige og andre med kontakt til nye flygtninge. Portalen er udviklet i et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp og Als Research. Du finder portalen via linket her.  

Der er også mulighed for at søge informationer gennem Dansk Flygtningehjælp, som har en hotline, hvor der i perioder også er mulighed for tolkning til ukrainsk. Information om den hotline kan du finde via linket her. Dansk Flygtningehjælp har også oprettet siden "Ukrainian in Denmark" med en lang række informationer. Den kan du finde her via linket her. 

Bolig

Før opholdstilladelse

Generelt anbefaler Odder Kommune, at ukrainerne indkvarteres på et asylcenter indtil de kan få opholdstilladelse i stedet for privat indkvartering hos frivillige, som ukrainerne ikke har en forudgående relation til. Ved at blive indkvarteret på et asylcenter får ukrainerne adgang til flere rettigheder og muligheder end ved privat indkvartering.

Ved indkvartering på et asylcenter får man:

 • Indkvartering.
 • Udbetaling af penge til mad - eller bespisningsordning.
 • Udbetaling af "lommepenge" i form af en tillægsydelse for deltagelse i aktiviteter.
 • Helbredstjek ved ankomst til asylcentret.
 • Adgang til nødvendig sundhedsbehandling, herunder tandbehandling.
 • Dækning af nødvendige sociale foranstaltninger.
 • Adgang til undervisning af børn i den undervisningspligtige alder.
 • Adgang til undervisning og aktivering af voksne og 17-årige efter tre måneders ophold (sandsynligvis ikke relevant for denne målgruppe).

De ukrainske flygtninge, som nu opholder sig i Odder Kommune, er privatindkvarterede hos familie, bekendte eller frivillige.

Kommunalbestyrelsen har besluttet et yde et tilskud til ukrainske flygtninge, som enten kan udbetales direkte til flygtningene eller til værtsfamilien. Du kan læse mere om tilskuddet til familier og flygtninge via linket her.

Efter opholdstilladelse

Når en ukrainsk flygtning får opholdstilladelse og bliver visiteret til Odder Kommune vil vedkommende få anvist en midlertidig bolig af kommunen.

Såfremt en ukrainer og den danske værtsfamilie ønsker at fortsætte deres bo-ordning, efter der er givet opholdstilladelse, så anbefaler kommunen, at der indgås en formel aftale med kontrakt om udlejning.

Skolegang

Når flygtninge har fået asyl eller ukrainske flygtninge har fået ophold efter særloven gælder:

Når et barn opholder sig i Danmark i seks måneder eller mere, er det omfattet af undervisningspligten. Det er dog umiddelbart Børne- og undervisningsministeriets vurdering, at situationen i Ukraine i de fleste tilfælde må antages at indebære, at ukrainske børn, som har lovligt turistophold i Danmark, vil være omfattet af undervisningspligten. Børn som indskrives frem til det nye skoleår, starter i modtageklasse på Parkvejens Skole.

Et barn kan samtidig optages i SFO, hvis barnet er optaget i skolen. Det betyder, at ukrainske børn, der måtte blive indskrevet i folkeskolen, også vil kunne indskrives i SFO.

Odder Kommune er ikke forpligtiget til at yde modersmålsundervisning, da Ukraine ikke er et EU- eller EØS-land.

Der er mulighed for hjemmeundervisning. Det vil sige, at forældrene eller en underviser sørger for undervisning af børn i den undervisningspligtige alder. Forældrene skal meddele det skriftligt til den kommune, hvor de bor, og før undervisningen begynder. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisning.

Øvrige spørgsmål kan besvares på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside via linket her.

Børnehave og vuggestue

Såfremt forældrene vurderes at have lovligt opholdssted i Danmark, har forældrene adgang til at få deres barn optaget i et dagtilbud. Det er Dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der er gældende for børn fra Ukraine, som er optaget i et dagtilbud. Forældrene har derfor ret til et økonomisk fripladstilskud med henblik på nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling, hvis forældrene opfylder betingelserne for det.

Handicap

Hvis du eller en, du kender, har brug for hjælp på grund af et handicap, kan du finde hjælp hos Dansk Handicapråd. De har samlet links til forskellige handicaporganisationer, som du kan finde ved at klikke på linket her.

Vær opmærksom på at siden i øjeblikket kun er på dansk, men der skulle være oversatte versioner på vej.

Fritid og foreninger

Her kan du se en oversigt over de foreninger, hvor man som flygtning kan gå til forskellige fritidsaktiviteter. 

Oversigten er tilgængelig på engelsk via linket her og på ukrainsk via linket her.

Samtidig kan du på foreningsportalen se en liste over alle foreningerne i Odder Kommune. Den findes kun på dansk og kan findes via linket her.

Job

Jobsøgning kan være vanskeligt, når hele processen foregår på et andet sprog. Beskæftigelsesministeriet har dog lavet en side om jobsøgning for ukrainere, som kan findes via linket her, ligesom man altid kan tage kontakt til Jobcenter Odder. Det gælder også for virksomheder, der ønsker at ansætte ukrainske flygtninge.

Samtidig har foreningen Lederne lanceret en hjemmeside med tips til ukrainere, som leder efter - eller måske allerede er kommet i - job i Danmark. Den side kan du finde via linket her.

Vaccine mod Covid-19

Hvis flygtninge fra krigen i Ukraine får brug for at blive vaccineret mod Covid-19 kan man henvende sig hos Vaccinationscenter Horsens. Vaccinen er gratis og kræver ikke tidsbestilling. 

Centeret ligger på Fuglevangsvej 61, 8700 Horsens og har følgende åbningstider:

 • Mandag: 08:00 - 16:00.

 • Onsdag 14:00 - 20:00.

 • Fredag 08:00 - 16:00.

Hvis du vil hjælpe flygtninge

Hvis du har lyst til at hjælpe flygtninge fra krigen i Ukraine, er der flere muligheder. Lokalt i Odder står Frivilligcenter Odder for at koordinere den frivillige indsats, og de har oprettet en specifik Ukraine-side på deres hjemmeside. Den finder du via linket her.

Alternativt kan du tage fat i nogle af nødhjælpsorganisationerne, for eksempel Dansk Flygtningehjælp eller Dansk Røde Kors og spørge til mulighederne for at hjælpe.

Kvotefordeling

Når ukrainske flygtninge får ophold i Danmark efter særloven, bliver de fordelt i de danske kommuner via en fordelingsnøgle, som Udlændingestyrelsen står for at administrere. Fordelingsnøglen vil blive tilpasset i takt med at der ankommer flere flygtninge.

Der er tale om en ekstraordinær situation, som medfører, at Odder og landets andre kommuner skal modtage langt flere flygtninge end forventet. Aktuelt står Odder til at modtage 105 voksne flygtninge, såfremt 20.000 ukrainere får opholdstilladelse. Til sammenligning skulle Odder Kommune oprindelig modtage 4 flygtninge i 2022 - før krigen i Ukraine. Vi ved allerede nu, at over 20.000 ukrainere har booket tider til at søge om opholdstilladelse i Danmark efter særloven.

Vi står således over for en stor opgave med at sikre, at de fordrevne ukrainere får en god start på deres liv i Danmark. Det er en opgave, som vil forgrene sig bredt i kommunen

I ansøgningen om opholdstilladelse kan flygtningen angive ønsker til, hvilken kommune vedkommende ønsker at komme til at bo i. Udlændingestyrelsen kan i deres fordeling tillægge det betydning, hvis ukraineren har nærtstående familie i en kommune eller allerede har et arbejde her.