Elever i Sundhed & Omsorg

Sørger du en spændende jobkarriere – så bliv vores næste SOSU-elev.

Vi er et professionelt uddannelsessted, hvor vi tilbyder veltilrettelagt oplæringsforløb med uddannede oplæringsvejledere i et godt læringsmiljø. SOSU uddannelse er en erhvervsuddannelse med veksling mellem skole- og oplæringsperioder, hvor du gennem uddannelsen vil tilegne dig faglige og personlige kompetencer.

Odder er en mindre kommune, hvor vi i Sundhed & Omsorg har et tæt og trygt samarbejde på tværs.

 • Vi prioriterer et sundere Sundhed & Omsorg for elever, medarbejder og borgere
 • Vi tilbyder voksenelevløn til alle over 25 år uanset tidligere erfaring
 • Vi tilbyder elevplads på Bronzealdervej, Stenslundcentret, Hjemmeplejen og Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet

Film om Sundhed & Omsorg 

Har du lyst til at blive blive elev i Sundhed & Omsorg? Så se mere om området her:

Klik på billedet for at se video om job i Sundhed & Omsorg. Videoen åbnes på Youtube

I Sundhed & Omsorg er vores vision, at vi skaber velfærd på en ny måde, og vi skaber det sammen.

Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet.

Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende, og i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv.

Er du interesseret i:

 • At blive uddannet til et fag, hvor der er stor efterspørgsel på?
 • At være med til at fremtidssikre kvalificeret faglighed til at passe og pleje vores ældre?
 • At arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende?
 • At arbejde tværfagligt i Sundhed & Omsorg?
 • At få kendskab til og arbejde med velfærdsteknologi?
 • At være en del af et team, hvor alle er med til at støtte og vejlede dig i dagligdagen?
 • Et miljø hvor eleverne prioriteres højt?
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb?
 • At have en uddannelseskoordinator, en daglig leder og en vejleder på oplæringsstedet?
 • At få løn under oplæring og skoleforløb i henhold til gældende overenskomst?
 • At få voksenelevløn, hvis du er over 25 år uanset tidligere erfaring?
 • At få en uddannelsesaftale fra GF2 med løn?
 • At få refusion af eventuelle offentlige transportudgifter til skoleforløbet?

Er du vores kommende social- og sundhedshjælperelev så se stillingsopslag her

Om uddannelsen:

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper er en erhvervsrettet uddannelse, som veksler mellem skole og praktik. Skoleperioden foregår på Social- og sundhedsskolen i Århus. Grundforløb 2 (GF2) tager 20 uger og uddannelsen på hovedforløbet tager 14 måneder.

På uddannelsen lærer du at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor du bedst muligt understøtter borgeren i sine hverdagsaktiviteter ved at hjælpe med fx rengøring, tøjvask, mad, træning, personlig pleje og omsorg. Der vil også være fokus på at arbejde med velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme. Du vil fx lære, at observere og formidle ændringer hos borgeren, og lære at samarbejde med borgere med demens og deres pårørende. Derudover vil du skulle samarbejde med andre faggrupper og sektorer, der også er tilknyttet borgeren.

Hvis du er over 25 år skal du have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) på SOSU Århus. Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver. Realkompetencevurderingen foretages af SOSU Århus og skal foreligge inden du starter på uddannelsen.

Du skal søge en elevplads for at kunne tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper, samt søge optagelse på uddannelsen på hjemmesiden Optagelse.dk

Hvis du gerne vil vide mere om optagelse, adgangskrav og SOSU hjælper uddannelsen kan du læse mere på SOSU Østjylland hjemmeside

Kontakt

Du er ligeledes velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Lisbet Riis Jensen på lisbeth.jensen@odder.dk eller mobil 40280001.

I Sundhed & Omsorg er vores vision, at vi skaber velfærd på en ny måde, og vi skaber det sammen. Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet. Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende og i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv.

Er du interesseret i:

 • At blive uddannet til et fag, hvor der er stor efterspørgsel på?
 • En uddannelse med fokus på professionel sygepleje, forebyggelse og rehabiliterende tilgang?
 • At arbejde tværfagligt og tværprofessionelt om det gode forløb?
 • At du under oplæringsperioderne får indblik i Sygeplejen, Rehabiliterende team Aktiv Hverdag, Akut & Korttid og Daghjemmet i Sundhed & Omsorg?
 • At få kendskab til og arbejde med velfærdsteknologi?
 • At være en del af et team, hvor alle er med til at støtte og vejlede dig i dagligdagen?
 • Et miljø hvor eleverne prioriteres højt?
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb?
 • At have en uddannelseskoordinator, en daglig leder og en vejleder på oplæringsstedet?
 • At få løn under oplæring og skoleforløb i henhold til gældende overenskomst?
 • At få voksenelevløn, hvis du er over 25 år uanset tidligere erfaring?
 •  At få en uddannelsesaftale fra GF2 med løn?
 • At få refusion af eventuelle offentlige transportudgifter til skoleforløbet?

Er du vores kommende social- og sundhedshjælperelev så se stillingsopslag her

Om uddannelsen:

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en erhvervsrettet uddannelse, som veksler mellem skole og praktik. Skoleperioden foregår på Social- og sundhedsskolen i Århus. Grundforløb 2 (GF2) tager 20 uger og uddannelsen på hovedforløbet tager 2 år og 10 mdr. Hvis du har en social-og sundhedshjælper uddannelse får du merit på social- og sundhedsassistent uddannelsen.

På uddannelsen lærer du at udøve sygepleje og vejlede borgere og patienter om sundhed og sygdom – ofte i svære livssituationer. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgerens egne ressourcer og mestring kommer bedst muligt i spil ved sygdom og behandling.

På uddannelsen vil du også lære fx at administrere medicin, foretage sårpleje og have tilsyn med væsketerapi og ernæring. Du vil også arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, samt tage ansvar for koordinerende opgaver, hvor du samarbejder med andre faggrupper og sektorer om sammenhængende forløb.

Det er en forudsætning, at du kan indgå i professionelle relationer med andre faggrupper, pårørende, borgere og patienter.

Hvis du er over 25 år skal du have lavet en Realkompetencevurdering (RKV) på SOSU Århus. Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver. Realkompetencevurderingen foretages af SOSU Århus og skal foreligge inden du starter på uddannelsen.

Du skal søge en elevplads for at kunne tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent, samt søge optagelse på uddannelsen på hjemmesiden Optagelse.dk

Hvis du gerne vil vide mere om optagelse, adgangskrav og SOSU assistent uddannelsen kan du læse mere på SOSU Østjylland hjemmeside

Kontakt

Du er ligeledes velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Lisbet Riis Jensen på lisbeth.jensen@odder.dk eller mobil 40280001.