Aktindsigt

Alle borgere har ret til at se, hvad kommunen laver i overensstemmelse med Offentlighedsloven.

Sådan søger du om aktindsigt

For at få aktindsigt skal du henvende dig til den forvaltning, som behandler den sag, som du ønsker at få indsigt i.
Der er ingen bestemte krav til, hvordan du søger om aktindsigt. Det kan ske via brev, fax, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse.
Der er heller ikke krav om, at du begrunder dit ønske om aktindsigt, men det skal være muligt at afgøre, hvilke dokumenter eller oplysninger du søger indsigt i. Forvaltningen skal svare dig inden 10 dage.

Dokumenter, som er undtaget aktindsigt, er:

  • interne arbejdsdokumenter - herunder hører dokumenter, som kommunen udarbejder til internt brug, brevveksling inden for kommunen og forvaltningerne, samt brevveksling mellem kommunalbestyrelsen og udvalg/forvaltninger
  • oplysninger der vedrører enkeltpersoners private forhold, herunder økonomiske forhold
  • forretningshemmeligheder

Borgerne har også ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger der behandles i kommunens IT-systemer i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Læs mere om aktindsigt på borger.dk