Lokalråd holder møde

Lokalråd i Odder Kommune

Ideen med lokalrådene er, at borgerne skal opleve reelle muligheder for at blive inddraget, og få indflydelse på lokalområdet.

Lokalrådene samles jævnligt til fællesmøder. På fællesmøderne bliver der blandt andet koordineret indsatser og taget stilling til uddeling af midler fra lokalrådenes pulje. Lokalrådene modtager nemlig hvert 350.000 kr. som uddeles til projekter og initiativer i Odder Kommunes landområder.

Lokalrådene afholde også årlige dialogmøder med kommunalbestyrelsen og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Læs mere om lokalområderne

Lokalråd i Odder Kommune:

Alrø Lokalråd
Formand: Ib Krause-Kjær
E-mail: ibkrausekjaer@gmail.com 
Mobil: 6196 5843
Hjemmeside: alroenet.dk

Beboerforening og lokalråd for Fillerup og omegn
Kontaktperson: Peter Bosteen
E-mail: peter@bosteen.dk

Bjerager Lokalråd
Formand: Eva Schmidt
E-mail: bjeragerlokalraad@gmail.com

Boulstrup Lokalråd
Formand: Kjeld Rohde
E-mail: kjeldrohde1@gmail.com

Dyngby Lokalråd
Formand: Kaj Jensen
E-mail: dyngbykaj@gmail.com

Gylling Lokalråd
Formand: Rasmus T. Pedersen
E-mail: rasmustp@mail.tele.dk
Hjemmeside. gyllingogomegn.dk

Hou Fællesforum og Lokalråd
Formand: Jon Jensen
E-mail: markfoged@jensen.mail.dk
Hjemmeside: houfaellesforum.dk

Lokalråd for Over- og Neder Randlev
Formand: Anne Jønsson
E-mail: randlevlokalraad@gmail.com 

Saksild og omegns Lokalråd
Formand: Rasmus Eriksen
mail: saksildlokalraad@gmail.com 
Hjemmeside: saksildlokalraad.dk

Torrild Lokalråd
Formand: Hans Erik Lykke Hansen
E-mail: lokalraad@torrild.dk
Hjemmeside: torrildlokalraad.dk

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne
Formand: Jan Kjærsgaard
E-mail: lokalraad@oertingfalling.dk

Lokalrådet for 8350 Hundslund
Formand: Heidi Gautschi
E-mail: lokalraadet8350@hundslund.dk
Hjemmeside: hundslund.dk