Afstemningssteder

Afstemningsområde og afstemningssted

  • Odder sogn samt Lundhof og Damsgaard: Spektrum, Odder

  • Torrild sogn: Torrild Forsamlingshus

  • Saksild og Nølev sogne: Saksild Skole og Børnehus (Kulturhuset)

  • Randlev og Bjerager sogne samt Mosebakken i Gosmer sogn: Eriksminde Efterskole Halling sogn og Gosmer sogn med undtagelse af Mosebakken, Dybvad, Bisgaard, Fensten, Hedemarken og Malskær: Hou Skole

  • Gylling sogn, Fensten, Malskær og Hedemarken: Gylling Skole

  • Ørting sogn samt Dybvad og Bisgaard, Falling sogn med undtagelse af Lundhof og Damsgaard: Ørting Sognehus

  • Hundslund sogn: Kirkehuset

  • Alrø sogn: Alrø Forsamlingshus

  • Tunø sogn: Ølykkecentret

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00, med undtagel-se af Tunø, hvor afstemningen begynder kl. 9.00.