Vejledning

Privatlivsinformation og samtykke – Borgerdrevne forslag

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Odder Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. Vores kontaktoplysninger er:
Odder Kommune, Ledelse & Udvikling, Rådhusgade 3, 8300 Odder, CVR-nr.: 32 26 43 28,
Telefon: 8780 3333, Mail: odder.kommune@odder.dk

2. Formål med behandlingen, behandlingsaktiviteter og kategorier af personoplysninger
I henhold til Odder Kommunes retningslinjer for borgerdrevne forslag, skal man angive sit navn, sin
adresse samt sin e-mailadresse, når man opretter eller støtter et borgerdrevet forslag. Formålet
med dette er at gøre det muligt at kontrollere, om forslagsstillere og –støtter er over 15 år og
bosiddende i Odder Kommune.
De personoplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med borgerdrevne forslag, er
omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 6 og kan omfatte:
• Navn, adresse og e-mailadresse

3. Samtykke
Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag
kræver dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
Ved at afkrydse denne samtykkeerklæring giver du dit samtykke til, at Odder Kommune må
behandle de i pkt. 2 anførte personlysninger til det i pkt. 2 anførte formål. Odder Kommune må ikke
anvende dine personoplysninger til andre formål.

4. Du kan trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må Odder Kommune fra tilbagetrækningstidspunktet ikke
længere behandle dine personoplysninger, medmindre Odder Kommune i henhold til lovgivningen
har ret til at behandle dine personoplysninger uden dit samtykke. Hvis det er tilfældet, vil du blive
orienteret om dette.
At samtykket trækkes tilbage påvirker ikke lovligheden af den behandling af dine
personoplysninger, som Odder Kommune har foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket.
Hvis du vil trække dit samtykke tilbage skal du kontakte Casper Andersen, som kan kontaktes på
tlf.nr. 8780 3340 eller mail casper.andersen@odder.dk

5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af
Byrådet. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet.
Dine personoplysninger opbevares hos Odder Kommunes databehandler, som leverer Odder
Kommunes hjemmeside odder.dk.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række andre rettigheder i forhold til vores behandling
af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Odder Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Dine rettigheder indebærer bl.a., at du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi
behandler om dig. Du har endvidere ret til at få urigtige eller unøjagtige oplysninger om dig selv
rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder bl.a., hvis du trækker dit samtykke
tilbage, og vi ikke har et andet lovligt grundlag for at behandle personoplysningerne.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@odder.dk, hvorefter
databeskyttelsesrådgiveren vil kontakte dig.

Vær opmærksom på, at du ikke skal angive personoplysninger udover navn og kontaktoplysninger
i mailen. Udveksling af andre personoplysninger end navn og kontaktoplysninger skal ske via eboks, som er en sikker kommunikationsform.