Forslag: Deltidsplads i dagtilbud

Muligheden for at få sit barn passet i en deltidsordning er lige nu kun forbeholdt forældre, som er på barselsorlov. Som mor til to små børn i vuggestue og børnehave, kunne jeg ønske mig, at der i Odder kommune var en muligheden for at tilvælge en deltidsordning på max 30 timer og dermed nedsat kontingent, uanset om man er på forældreorlov eller ej. Denne mulighed ses eksempelvis i Aarhus kommune.

For mange små børn i 0-6-årsalderen er behovet for reduceret institutionstid stort. Vi har gode institutioner og dygtigt pædagogisk personale i Odder. Men talrige undersøgelser viser, at mere tid med forældrene generelt reducerer stress og fremmer barnets trivsel.

Det er ikke en dårlig forretning, det er tværtimod en god og langsigtet investering. Alternativet om en deltidsordning vil give forældre et større økonomisk råderum og dermed en mulighed for at gå ned i arbejdstid, hvilket vil frigive tid til samvær med børnene.

Jeg kunne ønske mig, at vi i Odder gik foran i målet om at være en progressiv og attraktiv kommune for netop børnefamilierne. En kommune med større fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge en hverdag, som tilgodeser børnenes behov for samvær og oplevelser - også uden for institutionens fire vægge.

Forslag fra Mette Almind Klejstrup

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til: 26. feb 2022

Antal stemmer: 271