Borgerforslag: Støjværn på Rude Havvej

Stigende støj fra Rude Havvej, derfor er det en meget god ide med støjværn. Da det larmer og banker meget i husene langs Rude Havvej i Ankjær.

Forslag fra Dina Kjær Ravn

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af kommunalbestyrelsen.

Afstemningen løber frem til: 23. apr 2024

Antal stemmer: