Skråparkering på Torvet

Afhængig af hvilke planer der er for den kommende indretning af Torvet ang. Parkering eller ikke derfor dette forslag
Parkeringsbåsene kunne indrettes til skråparkering, såfremt der som nu fortsat bliver ensrettet færdsel.

Det ville fremme afviklingen af trafikken med hurtigere/sikrere parkering, da man ofte ser trafikprop ved indkørsel, når kørende må bakke frem og tilbage i båsene for at undgå berøring af andre parkerede biler og ikke mindst de steder, hvor der står beton piller eller andet uden for butikkerne frem for at kunne køre direkte ind i båsene ved skråparkering i første forsøg.

Forslag fra Else Johansen Schultz

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af kommunalbestyrelsen.

Afstemningen løber frem til: 20. sep 2023

Antal stemmer: