Borgerforslag: Særligt tilrettelagte Autisme klasser i folkeskolen

Mindst 1% af befolkningen har en autismediagnose, og af de 0-17 årige udgør de autisme-diagnosticerede næsten 2 %. Tallet er stigende.

Sammenholdt med tidligere, er det i dag sværere at leve op til kravene i skole og samfund, hvis man har autistiske træk, og flere normaltbegavede børn og unge ender i mistrivsel og uden uddannelse, fordi de ikke tilbydes rammerne hvor de kan komme til at trives, så de kan bruge udvikle sig personligt og fagligt.

Når man har autisme er det særligt vigtigt, at omgivelserne fremstår med en høj grad af forudsigelighed, struktur, ro og færrest mulige sansemæssige indtryk. Disse rammer er det sjældent muligt at tilbyde i en almindelig folkeskoleklasse. Desværre ses det ofte, at elever med autisme hverken passer ind i almenklasser eller specialklasser. De føler så at sige, at de “lander mellem 2 stole”. Hvis vi ikke tilbyder dem bedre rammer, risikerer vi at adskillige børn og unge kommer ud i langvarig skolevægring med risiko for livsvarige ar på sjælen. Det skønnes at omkring 5% af de danske skoleelever rammes af skolevægring (kilde: https://www.skolensputnik.dk/om-os/hvad-er-skolevaegring/), hvilket er voldsomt mange.
En undersøgelse lavet af Landsforeningen for autisme viser, at 45 % af eleverne med autisme har problemer med ufrivilligt skolefravær i længere eller kortere tid.
(kilde: www.autismeforening.dk/media/3750/landsforeningen-autismes-inklusionsundersoegelse-2021.pdf).

Det er efterhånden almen kend,t at man lærer bedst, hvis man er i trivsel. Hvis børn og unge med autisme konstant er på “overarbejde” pga. ikke-hensyntagende rammer, er der ikke overskud til læring.
(Kilde: www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-borneliv-fysisk-arbejdsmiljo/psykolog-trivsel-er-vigtigst-sa-kommer-laering-automatisk/965620)

Odder Kommune skriver i budget for 2023 og 2024:
“Forligsparterne tilfører i 2023 2 mio. til arbejdet i undervisnings feltet og i 2024 er beløbet 1 mio. Dette er med henblik på at kunne tilbyde en større vifte af tilbud lokalt i Odder kommune fremfor at skulle købe pladser i ekstere eller private tilbud.”
(kilde: www.odder.dk/media/n2gphnj5/aftale_om_budget2023_odder_kommune.pdf  s. 4, stk. 2.5) Odder Kommune beskriver i udviklingsplanen for 2018-2022, blandt andet at de vil:

Hvis børn og unge med autisme skal lære at mestre eget liv, og der skal være fokus på at forebygge frem for senere at skulle behandle, er det nødvendigt at tilbyde undervisning i rammer, som er nøje tilpasset. Det være sig eksempelvis: lydabsorberende overflader, få elever i klasserne, øget struktur, visualisering og overblik, mulighed for at eleverne ved behov kan trække sig lidt væk fra fællesskabet, fag/timer som målrettes social-træning, individuelle samtaler osv.

På Hou skole er der en nyopstartet Autisme / strukturafdeling
(Kilde: www.hsfo.dk/artikel/skoleleder-beroliger-tvivlende-for%C3%A6ldre-selvf%C3%B8lgelig-har-vi-plads-til-b%C3%B8rnene . Desværre tilbydes der ikke undervisning af udskolingselever, og det er utilstrækkeligt med kun én enkelt autismeklasse til at dække hele kommunen. Optimalt set burde alle folkeskolerne have sådanne autisme-venlige klasser.

Borger Forslag:
Et forsøg med oprettelse af særligt tilrettelagte Autisme (ASF) klasser i indskoling, mellemtrin og udskoling på i første omgang én af kommunens skoler. Undervisningen foretages af lærere og pædagoger med uddannelse og erfaring indenfor autisme. Undervisningen, lokalets indretning mv. tilpasses bedst muligt ud fra viden om autisme, samt justeres efter de enkelte elevers udgangspunkt.

Forslag fra Henriette Witt Hollenbach

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af kommunalbestyrelsen.

Afstemningen løber frem til: 26. apr 2023

Antal stemmer: