Borgerforslag: Fysisk informationstavle om aktiviteter og kommunale anliggender i Odder bymidte

God og let tilgængelig informationstavle om aktiviteter og kommunale nyheder i Odder bymidte.

Vi skal nære den lokale og fysiske tilstedeværelse i vores by.

Er du træt af at interessante arrangementer forsvinder i dit nyhedsfeed på sociale medier? Er det svært at få overblikket over kommunens arbejde og hvor du kan spille ind? Mangler du i det hele taget et let overblik over hvad der foregår i din by og kommune?

Så har vi måske løsningen her. Ved at samle alt af lokal relevans ét sted, uden algoritmer og reklamer, der kan forstyrrer informationsstrømmen.

Vi skal have vores formidlingskanaler ned på jorden hvor der på demokratisk vis bestemmes, hvad vi præsenteres for og for hvis interesse det har - vi skal selv, lokalt og i fællesskab, kunne orientere os om hvad der foregår lige her hvor vi er og bor.

Det fordre lokalpolitisk nærvær mellem borgere og kommune.

Det samme gælder for gæster/turister, der har lyst til at orientere sig om hvor de kan være med (kultur) og hvad vi lokalpolitisk har på dagsordenen (lokalpolitik).

Indhold:

  • Kulturelle arrangementer i området Odder by og kommune, hvor alle kan deltage.
  • Kommunale aktiviteter for borgere, eksempelvis “Politisk Mandage” og åbne processer.
  • Kommunale nyheder/opdateringer, beslutninger, forslag til debat, status på projekter og så videre.

Betingelser:

  • Tavlen skal kunne tilgås fysisk.
  • Tavlen skal være redaktionelt styret af kommunen (demokratisk / ingen eksterne interesser)
  • Og den skal informere om lokale anliggender.

Tavlen kan med fordel være elektronisk, men som i Hou kan den også have en analog opslagstavle. Det vigtigste er at alt kan læses på stedet uden øvrige elektroniske hjælpemidler. Dette udvikles og afgøres, hvis forslaget vedtages.

Med ønske om en samlet by og kommune, hvor vi har mulighed for at mødes til oplevelser, holde liv i byen og have indflydelse på det politiske arbejde, sættes dette ønske op.

Forslag fra Sigrid Kipper Thau
kommunikationsrådgiver og udviklingskonsulent

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af kommunalbestyrelsen.

Afstemningen løber frem til: 30. nov 2023

Antal stemmer: