Borgerforslag: Fartdæmpning på Asylgade

Vi har boet på Asylgade de sidste 9 år og har alle årene observeret, hvordan der flere gange dagligt og på alle tider af døgnet køres alt for stærkt på Asylgade. Hastighedsbegrænsningen på 40 km/t. overskrides betydeligt. Dels er dette ulovligt. Og dels er det bekymrende, fordi der på Asylgade bor en del familier med småbørn. Mange med gadedør tæt på vejen og børn der derfor færdes/leger tæt på vejen.

Vi vil derfor foreslå, at der laves en form for chikane/fartdæmpning som fx. på Lundevej.
Nu da Midttrafiks busser er flyttet fra Lundevej, ser vi ikke længere busser på Asylgade, hvorfor chikaner/fartdæmpning ikke vil være en forhindring for busserne.

Chikaner/fartdæmpning vil afholde visse bilister i at bruge Asylgade som en hurtig genvej, som det sker i dag og vil generelt tvinge bilister til at nedsætte farten.

Vi håber på, at en forsvarlig løsning snart finder vej.

Mange hilsner fra Jan og Heidi

Forslag fra Heidi Maria Petersen

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af kommunalbestyrelsen.

Afstemningen løber frem til: 18. feb 2023

Antal stemmer: