Logo for Borgerdrevneforslag med mennesker der diskuterer og stiller forslag

Borgerforslag

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.
Giv dit borgerforslag en sigende overskrift.
Skriv hvad forslaget handler om, og hvorfor det er en god idé.

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

 

Forslag: Luk af for gennemkørsel på Torvet

Afgiv din stemme på dette forslag: Luk af for gennemkørsel på Torvet.

Trafikeret vej og legende børn. Sådan en cocktail er Torvet i Odder, der både motiverer til leg og tiltrækker børnefamilier, men også gennemkørende biler.

Ved blot at lukke vejen af hvor Torvet rammer Rosensgade, blokeres der ikke for andet end en unødvendig og potentielt farlig gennemkørsel.

Forslag fra Lasse Birch Møller

Antal stemmer: 231

Afstemningen er udløbet

Forslag: Deltidsplads i dagtilbud

Afgiv din stemme på dette forslag: Deltidsplads i dagtilbud.

Muligheden for at få sit barn passet i en deltidsordning er lige nu kun forbeholdt forældre, som er på barselsorlov. Som mor til to små børn i vuggestue og børnehave, kunne jeg ønske mig, at der i Odder kommune var en muligheden for at tilvælge en deltidsordning på max 30 timer og dermed nedsat kontingent, uanset om man er på forældreorlov eller ej. Denne mulighed ses eksempelvis i Aarhus kommune.

For mange små børn i 0-6-årsalderen er behovet for reduceret institutionstid stort. Vi har gode institutioner og dygtigt pædagogisk personale i Odder. Men talrige undersøgelser viser, at mere tid med forældrene generelt reducerer stress og fremmer barnets trivsel.

Det er ikke en dårlig forretning, det er tværtimod en god og langsigtet investering. Alternativet om en deltidsordning vil give forældre et større økonomisk råderum og dermed en mulighed for at gå ned i arbejdstid, hvilket vil frigive tid til samvær med børnene.

Jeg kunne ønske mig, at vi i Odder gik foran i målet om at være en progressiv og attraktiv kommune for netop børnefamilierne. En kommune med større fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge en hverdag, som tilgodeser børnenes behov for samvær og oplevelser - også uden for institutionens fire vægge.

Forslag fra Mette Almind Klejstrup

Antal stemmer: 271

Afstemningen løber frem til: 26. feb 2022

Stem på dette forslag

Forslag: Lyskryds Ballevej/Vennelundsvej

Afgiv din stemme på dette forslag: Lyskryds Ballevej/Vennelundsvej

Med baggrund i stigende trafik fra bl.a. Bendixminde, og lukning af tung trafik ad Snærildvej er der stigende mængde trafik på Ballevej, og i krydset Ballevej/Vennelundsvej er der problemer med afviklingen, hvilket har resulteret i flere trafikuheld. Krydset er for lille og det vanskeliggør afvikling af trafikken.

Mit forslag er at der laves et lysregulering af krydset.

Forslag fra Kim Mogensen

Antal stemmer: 53

Afstemningen løber frem til: 20. jun 2022

Stem på dette forslag