Logo for Borgerdrevneforslag med mennesker der diskuterer og stiller forslag

Borgerforslag

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.
Giv dit borgerforslag en sigende overskrift.
Skriv hvad forslaget handler om, og hvorfor det er en god idé.

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

 

Forslag: Tilskud til pasning af eget barn

Afgiv din stemme på dette forslag: Tilskud til pasning af eget barn.

Da der er akut mangel på pladser i daginstitutionerne og vuggestuedelen i Hou er flyttet til Ørting, mener jeg ikke der er nogle gode augmenter for at tilskud til pasning af eget barn ikke er en mulighed i Odder kommune - om ikke andet som en forsøgsordning indtil de nye institutioner står klar. Dette vil yderligere give mere plads til de meget små som vil skulle starte i institution grundet den nye barselsorlov.

Jeg mener at man bør forsøge sig med tilbudet straks. - dette er ikke en situation som kan afhjælpes om år / det er NU problemet er.

Forslag fra Linda Quist Laursen.

Antal stemmer:

Afstemningen løber frem til: 13. dec 2022

Stem på dette forslag

Borgerforslag: Fartdæmpning på Asylgade

Afgiv din stemme på dette forslag: Fartdæmpning på Asylgade.

Vi har boet på Asylgade de sidste 9 år og har alle årene observeret, hvordan der flere gange dagligt og på alle tider af døgnet køres alt for stærkt på Asylgade. Hastighedsbegrænsningen på 40 km/t. overskrides betydeligt. Dels er dette ulovligt. Og dels er det bekymrende, fordi der på Asylgade bor en del familier med småbørn. Mange med gadedør tæt på vejen og børn der derfor færdes/leger tæt på vejen.

Vi vil derfor foreslå, at der laves en form for chikane/fartdæmpning som fx. på Lundevej.
Nu da Midttrafiks busser er flyttet fra Lundevej, ser vi ikke længere busser på Asylgade, hvorfor chikaner/fartdæmpning ikke vil være en forhindring for busserne.

Chikaner/fartdæmpning vil afholde visse bilister i at bruge Asylgade som en hurtig genvej, som det sker i dag og vil generelt tvinge bilister til at nedsætte farten.

Vi håber på, at en forsvarlig løsning snart finder vej.

Mange hilsner fra Jan og Heidi

Forslag fra Heidi Maria Petersen

Antal stemmer:

Afstemningen løber frem til: 18. feb 2023

Stem på dette forslag

Borgerforslag: Forslag til at der spares på strøm og varme

Afgiv din stemme på dette forslag: Forslag til at der spares på strøm og varme

Jeg vil gerne foreslå:

  • at der IKKE opsættes julelys i år rundt i byen.

  • at gadelys slukkes mellem 24 og 06 i hele kommunen, hele året.

  • indfører at der ikke skal være lys i butikker og på facader mellem 24 og 06, hele året.

  • at alt lys slukkes på alle kommunens skoler, instutioner, efterskoler olign mellem 24 og 06, hele året.

Forslag fra Susanne Holck Mogensen

Antal stemmer:

Afstemningen løber frem til: 13. mar 2023

Stem på dette forslag

Borgerforslag: Særligt tilrettelagte Autisme klasser i folkeskolen

Afgiv din stemme på dette forslag: Særligt tilrettelagte Autisme klasser i folkeskolen.

Mindst 1% af befolkningen har en autismediagnose, og af de 0-17 årige udgør de autisme-diagnosticerede næsten 2 %. Tallet er stigende.

Sammenholdt med tidligere, er det i dag sværere at leve op til kravene i skole og samfund, hvis man har autistiske træk, og flere normaltbegavede børn og unge ender i mistrivsel og uden uddannelse, fordi de ikke tilbydes rammerne hvor de kan komme til at trives, så de kan bruge udvikle sig personligt og fagligt.

Når man har autisme er det særligt vigtigt, at omgivelserne fremstår med en høj grad af forudsigelighed, struktur, ro og færrest mulige sansemæssige indtryk. Disse rammer er det sjældent muligt at tilbyde i en almindelig folkeskoleklasse. Desværre ses det ofte, at elever med autisme hverken passer ind i almenklasser eller specialklasser. De føler så at sige, at de “lander mellem 2 stole”. Hvis vi ikke tilbyder dem bedre rammer, risikerer vi at adskillige børn og unge kommer ud i langvarig skolevægring med risiko for livsvarige ar på sjælen. Det skønnes at omkring 5% af de danske skoleelever rammes af skolevægring (kilde: https://www.skolensputnik.dk/om-os/hvad-er-skolevaegring/), hvilket er voldsomt mange.
En undersøgelse lavet af Landsforeningen for autisme viser, at 45 % af eleverne med autisme har problemer med ufrivilligt skolefravær i længere eller kortere tid.
(kilde: www.autismeforening.dk/media/3750/landsforeningen-autismes-inklusionsundersoegelse-2021.pdf).

Det er efterhånden almen kend,t at man lærer bedst, hvis man er i trivsel. Hvis børn og unge med autisme konstant er på “overarbejde” pga. ikke-hensyntagende rammer, er der ikke overskud til læring.
(Kilde: www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-borneliv-fysisk-arbejdsmiljo/psykolog-trivsel-er-vigtigst-sa-kommer-laering-automatisk/965620)

Odder Kommune skriver i budget for 2023 og 2024:
“Forligsparterne tilfører i 2023 2 mio. til arbejdet i undervisnings feltet og i 2024 er beløbet 1 mio. Dette er med henblik på at kunne tilbyde en større vifte af tilbud lokalt i Odder kommune fremfor at skulle købe pladser i ekstere eller private tilbud.”
(kilde: www.odder.dk/media/n2gphnj5/aftale_om_budget2023_odder_kommune.pdf  s. 4, stk. 2.5) Odder Kommune beskriver i udviklingsplanen for 2018-2022, blandt andet at de vil:

Hvis børn og unge med autisme skal lære at mestre eget liv, og der skal være fokus på at forebygge frem for senere at skulle behandle, er det nødvendigt at tilbyde undervisning i rammer, som er nøje tilpasset. Det være sig eksempelvis: lydabsorberende overflader, få elever i klasserne, øget struktur, visualisering og overblik, mulighed for at eleverne ved behov kan trække sig lidt væk fra fællesskabet, fag/timer som målrettes social-træning, individuelle samtaler osv.

På Hou skole er der en nyopstartet Autisme / strukturafdeling
(Kilde: www.hsfo.dk/artikel/skoleleder-beroliger-tvivlende-for%C3%A6ldre-selvf%C3%B8lgelig-har-vi-plads-til-b%C3%B8rnene . Desværre tilbydes der ikke undervisning af udskolingselever, og det er utilstrækkeligt med kun én enkelt autismeklasse til at dække hele kommunen. Optimalt set burde alle folkeskolerne have sådanne autisme-venlige klasser.

Borger Forslag:
Et forsøg med oprettelse af særligt tilrettelagte Autisme (ASF) klasser i indskoling, mellemtrin og udskoling på i første omgang én af kommunens skoler. Undervisningen foretages af lærere og pædagoger med uddannelse og erfaring indenfor autisme. Undervisningen, lokalets indretning mv. tilpasses bedst muligt ud fra viden om autisme, samt justeres efter de enkelte elevers udgangspunkt.

Forslag fra Henriette Witt Hollenbach

Antal stemmer:

Afstemningen løber frem til: 26. apr 2023

Stem på dette forslag