Teknik & Miljø

Ledelse

Casper Grønborg
Teknisk chef
Tlf.: 30 84 34 50
E-mail: casper.gronborg@odder.dk

Bent H. Mortensen
Souschef
Tlf.: 30 84 34 81
E-mail: bent.mortensen@odder.dk

Byggeri

Byggesagsbehandling og landzoneadministration
Tlf.: 29 22 27 28
Telefontid kl. 10-14 og fredag 10-12
Fælles e-mail: byggeri@odder.dk
EAN: 5790000408672

Byggesagsbehandlerne kan træffes efter aftale:
Mandag - torsdag kl. 10 - 14
Fredag kl. 10 - 12

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem, der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mailadresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benytte teamets fælles e-mailadresse

Bo Nielsen
Teamkoordinator og byggesagsbehandler
E-mail: bo.nielsen@odder.dk

Anders Grønkjær-Petersen
Byggesagsbehandler
E-mail: anders.gp@odder.dk

Lars Harritsø
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Anders Iversen
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.iversen@odder.dk

Emilia Dalsager
Administrativ medarbejder for Byggeri og behandling af jordvarme
Tlf.: 29 64 15 41
E-mail: emilia.dalsager@odder.dk

Ejendomsinfo

Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, jordvarmesager, hegnssyn, digitale kort og luftfoto.
Fælles e-mail: ejendomsskat@odder.dk
EAN: 5790000408634

Steen Terkildsen
Kort og GIS
Tlf.: 87 80 40 57
E-mail: gis@odder.dk

Bente Visby Høeg
Ejendomsskat og ESR og hegnsyn
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Lenette Hededal Jensen
BBR og adresser
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.jensen@odder.dk

Miljø

Natur- og miljøbeskyttelse
Fælles e-mail: miljoe@odder.dk 
EAN: 5798006128495

Lene Andersen
Teamkoordinator, klimakoordinator, landbrug og kystbeskyttelse
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk 

Anette Baisner Alnøe
Miljøsagsbehandler
E-mail: anette.alnoe@odder.dk

Tanja Marie Asp
Biodiversitet
Tlf.: 30 84 34 84
E-mail: tanja.asp@odder.dk

Dorthe Groth
Affald, virksomheder, støj, luftemission, olietanke på virksomheder
Tlf.: 24 88 48 80
E-mail: dorthe.groth@odder.dk

Merete Johannsen
Natur
Tlf.: 20 90 53 41
E-mail: merete.johannsen@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen
Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke, råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk 

Plan

Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse
Fælles e-mail: plan@odder.dk
EAN_ 5790000408634

Jette Lehrmann Harlund
Teamkoordinator, kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Signe Torlop Carlsen 
Kommune- og lokalplanlægning
E-mail: signe.carlsen@odder.dk

Krista E. Krøier Landskaber
Kommune- og Lokalplanlægning
Tlf.: 21 56 09 52
E-mail: krista.kroeier@odder.dk

Louise Holmegaard Madsen
Kommune- og lokalplanlægning og bymidteudvikling
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk 

Heida Sara Thorgeirsdottir
Kommune- og lokalplanlægning og kulturmiljøer
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

Vej og Anlæg

Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
Fælles e-mail: vejanlaeg@odder.dk
EAN: 5790000408634

Mikkel Møller Jørgensen
Byggemodning og trafik
E-mail: mikkel.moller@odder.dk

Esben Kindt
Byggemodning og nyudstykninger
E-mail: esben.kindt@odder.dk

Gitte Rasmussen Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk