Sundhed & Omsorg

Borgerforløb

Tlf. 87 80 37 00
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 
Fortrolig mail: signatur@odder.dk 

Forebyggelse & Rusmidler

Tlf. 87 80 35 05
Direkte telefonnumre
 til medarbejdere
E-mail forebyggelse-rusmidler@odder.dk 

Sundhed & Omsorg 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Daghjemmet i Odder Kommune 

Tlf.:  87 80 35 23
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Odder Kommunes Korttidsafsnit  

Tlf.: 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Odder Kommunes Træningscenter 

Tlf.: 87 80 37 40
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Plejeboliger på Bronzealdervej 

Tlf.: 87 80 32 72
E-mail: kristina.jensen@odder.dk

Stenslund 

Tlf.: 87 80 37 01
E-mail: stenslundcentret@odder.dk

Vejledning & Mestring

Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: rosenhuset@odder.dk

Aktivitetshuset 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk