Borgerservice

Tidsbestilling i Borgerservice kan foretages her

Fælles e-mailadresse: borgerservice@odder.dk 

Pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, lån til beboerindskud, befordring til læge, NemID, valg, vielser, økonomisk friplads, SKAT samt hjælp til selvbetjening på områder inden for Udbetaling Danmark. 

Tlf.: 87803311
E-mail: teamabs@odder.dk

Charlotte Hjerresen
Tlf.: 87803379
E-mail: charlotte.hjerresen@odder.dk 

Pia Møller Jensen
Tlf.: 87803378
E-mail: pia.jensen@odder.dk

Gitte Kirkegaard
Tlf.: 87803378
E-mail: gitte.kirkegaard@odder.dk

Inge Lise Mortensen
Tlf.: 87804000
E-mail: inge_lise.mortensen@odder.dk

Mette Greve Sørensen
Tlf.: 87803417
E-mail: mette.sorensen@odder.dk

Joshua Beck
Tlf.: 87803333
E-mail: joshua.beck@odder.dk 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, revalideringsydelse, uddannelsesgodtgørelse samt enkeltydelser.

Tlf.: 8780 3315 - telefontid mandag til fredag mellem kl. 10-12, dog torsdag mellem kl. 10-17
E-mail: teambbs@odder.dk

Tidsbestilling muligt for tider mellem kl. 10-12 mandag til fredag, dog torsdag mellem kl. 10-17 på hjemmesiden.

Vibeke Mullin
Tlf.: 87803455
E-mail: vibeke.mullin@odder.dk 

Mette Vagner Nielsen
Tlf.: 87803429
E-mail: Mette.Vagner.Nielsen@odder.dk 

Susanne Obert
Tlf.:  87803435
E-mail: susanne.obert@odder.dk

Margit Pedersen
Tlf.: 87803428
E-mail: margit.pedersen@odder.dk

Lene Petersen
Tlf.: 87803446
E-mail: lene.petersen@odder.dk

Almindelig + udvidet helbredstillæg, brøkpension, begravelseshjælp, kommunale begravelser, enkeltydelser, personligt tillæg samt hjælp til selvbetjening på områder inden for Udbetaling Danmark.

Tlf. til pension er 8780 3421 - telefontid mandag til fredag mellem kl. 10 og 12.
E-mail: teambbs@odder.dk 
Tidsbestilling muligt for tider mellem kl. 10-12 mandag til fredag på hjemmesiden.

Opkrævning og kontrol med misbrug af sociale ydelser.

E-mail: teamcbs@odder.dk 

Hanne Magnussen - social kontrol
Tlf.: 87803366
E-mail: hanne.magnussen@odder.dk

Malou Hansen – opkrævning
Tlf: 2420 9211
E- mail. malou.hansen@odder.dk 

Det specialiserede socialområde. Henvendelser vedrørende særlig social støtte til voksne, fx tilbud til handicappede, kontaktpersoner, ledsager, alkoholbehandling samt misbrugsbehandling.

Katerina Cibulkova Tlf.: 29222763
E-mail: katerina.cibulkova@odder.dk

Stine Givard Tlf.: 20145237
E-mail: stine.givard@odder.dk

Torben Højriis Tlf.: 87803374
E-mail: torben.hojris@odder.dk

Diverse

Tlf.: 87803333 
E-mail: borgerservice@odder.dk

Britta Kempel - Social- og Borgerservicechef 
Tlf.: 87803434
E-mail: E-mail: britta.kempel@odder.dk

Mette Bruun - Afdelingsleder på det specialiserede socialområde 
Tlf.: 30519014
E-mail: mette.bruun@odder.dk

Malene Balzer - Afdelingsleder i Borgerservice
Tlf.: 40354785
E-mail: malene.balzer@odder.dk

Nina Løve - controller
Tlf.: 87803361
E-mail: nina.loeve@odder.dk

Lars Nors - digitaliseringskoordinator 
Tlf.: 87803404
E-mail: lars.nors@odder.dk