Birgitte de Place foran en stemmeboks

Tak til alle jer der har brevstemt

15. november 2021

ak til de mange der tog i mod opfordringen til at brevstemme til årets kommunalvalg. 

Hele 1868 valgte at brevstemme i år mod 735 ved kommunalvalget i 2017.

Når så mange har brevstemt betyder det, at der er mere ”luft” mellem vælgerne på valgdagen den 16. november. Dermed er det mere trygt og sikkert ift. til corona.

Stem gerne midt på dagen

Udover at du opfordres til at følge anbefalingerne om afstand, hygiejne og omtanke, gør vi også opmærksom på følgende muligheder for at mindske risikoen for smittespredning på valgdagen:

  • På valgdagen kan man med fordel stemme midt på dagen. Undgå primært at stemme fra kl. 8.00-9.00 og kl. 16.00-20.00, hvor mange normalt vælger at stemme.
  • Er du som vælger mere tryg ved anvende eget skriveredskab ved stemmeafgivelsen, kan du frit gøre dette. Det skal være en traditionel blyant eller kuglepen og altså ikke noget med guld og glimmer.
  • Mød gerne op uden børn hvis det er muligt, så færrest muligt forsamles på valgstederne.

Vi ønsker alle et godt kommunal- og regionalvalg.