Hænder holder hjerter

Støtte til frivilligt socialt arbejde

05. september 2023

Udvalget for Sundhed og Voksne uddeler hvert år midler fra en pulje til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18). Ved hver uddeling foretager udvalget en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger. Såfremt en ansøgning ikke opfylder de opstillede kriterier, er det afgørende, at dette begrundes i ansøgningen.

Herunder følger de projekter/aktiviteter, der vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

  • Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Odder Kommune.

  • Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Odder Kommune.

  • Aktiviteter, der understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper. Dette kan både være igangværende og nyskabende aktiviteter, men de nyskabende vil blive prioriteret.

  • Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.

  • Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.

  • Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Herunder følger de projekter/aktiviteter, der ikke ydes støtte til:

  • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde.

  • Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser i forbindelse med frivilligpleje.

  • Foreninger med en større likvid formue.

Uddelingerne foregår 2 gange årligt i forbindelse med udvalgets møder i april og oktober.

Ansøgningsskema kan hentes her

Der skal medsendes regnskab for 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social- og borgerservicechef Britta Kempel på
tlf.: 2090 5347 eller e-mail: britta.kempel@odder.dk.

Ansøgning om tilskud sendes til britta.kempel@odder.dk senest d. 2. oktober 2023.