Mennesker i et grønt og blomstrende område

Søg op til 1 mio. kr. til grønne projekter

12. januar 2023

Så kan I indtil 22. februar 2023 søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

Puljen på 50 mio. kr. er øremærket projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.

Læs mere på nordeafonden.dk/hergrorvi