Jæger skyder efter råger

Slut på rågereguleringen for i år

15. juni 2022

I alt har jægerne skudt 1067 rågeunger, som derfor ikke vil være til gene for indbyggerne i Odder Kommune længere.

Ungerne er dog ved at være fløjet fra rederne, og bøgetræernes blade står så tæt, at det er næsten umuligt at få øje på fuglene, når de sidder ved deres reder. Desuden begynder rågernes højrøstede adfærd nu at aftage og rågerne vil fordele sig mere og trække ud af byen. Derfor slutter reguleringssæsonen i dag.

Dreng og jæger kigger efter råger

Rågen er en sort kragefugl, hvis fjer har en blåviolet glans. Den har et kraftigt næb med et fjerløst gråt område ved næbbets rod. Unger kan kende fra de voksne ved, at de unges stemme er mere skinger og mindre hæs end dens forældres, og ved, at den endnu ikke har udviklet det grå karakteristiske område ved næbbets rod. Rågerne foretrækker at bygge reder i høje træer nær lysåbne arealer, hvorfor den ofte søger ind til parker og boldbaner i byen, når ynglesæsonen starter. Når ynglesæsonen slutter i midt juni, vil fuglene sprede sig ud og søge væk fra byen igen.

Jæger skyder råger

Rågen er egentlig en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men man kan søge om tilladelse til at regulere en koloni hos Naturstyrelsen, hvis kolonien vurderes til at være til stor gene for mennesker. Ideelt set bliver der reguleret 2-3 unger per rede.

Børn og voksne leder efter skudt råge

I år er der blevet reguleret råger i kolonierne på Skovbakken, Skovly, Vennelund, Egholm, Tennisbanerne, Nølevvej/Parkvejens skole, Præstelunden, Ålykkecentret, Alpevej, Cykelstien ved Egholmparken, og Bendixminde Bro i Odder samt ved Egehovedet i Hou. Reguleringsindsatsen er koordineret af Jægerråd Odder i samarbejde med Odder Kommune. På landsplan reguleres der ca. 100.000 rågeunger på både private og offentlige arealer.

Jæger viser skudte råger for børn

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre takket være den store frivillige indsats, jægerne i Odder Kommune har ydet. Med Jægerråd Odders rågereguleringsudvalg i spidsen har reguleringen igen i år været koordineret og effektiv. Der har da også været stor opbakning til reguleringen blandt borgerne i Odder.

Børn kigger på skudte råger

I 2018 vedtog kommunalbestyrelsen i Odder Kommune en række målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer i Odder Kommune.

Du kan læse mere om målsætningerne her.