Kapellet i Vitapark Odder

Slut med PCR-test i Odder

23. maj 2022

Efterspørgslen på test er meget aftagende. Nationalt har man den 16. maj sat testkapaciteten ned til 20.000 test om dagen, hvilket betyder 4.200 daglige test i Region Midtjylland.

Reelt bliver der pt. foretaget under 1.000 test om dagen i Region Midtjylland  og det forventes at aktiviteten falder yderligere hen over sommeren. Det er derfor besluttet at gå ned på nederste trin i den regionale ramme for test pr. 1. juni.

Det betyder, at det pr. 1. juni 2022 udelukkende er de syv store testcentre i Silkeborg, Randers, Horsens, Aarhus, Hostebro, Herning og Viborg samt teststedet på Samsø, der har åben.

Den nationale teststrategi afventes fortsat og forventes nu at komme i juni 2022, som en del af en samlet strategi for håndtering af beredskab ifm. Covid19 året ud.

Sidste dag i Odder er 30 maj

Sidste testdag i Odder bliver mandag d. 30 maj fra kl.10-12.