Vandet dæmmet op ved Rathlousdaldæmningen

Rathlousdaldæmningen er en succes

22. februar 2022

Rathlousdaldæmningen, der blev etableret i 2020, består af en vandbremse og en jordvold. Når vi oplever kraftigt nedbør, vil vandstanden i Odder Å stige, men dæmningen forhindrer, at der løber mere vand ind i Odder by, end der er plads til i åen.

I stedet oplagres vandet i et oversvømmelsesbassin opstrøms for dæmningen. Når det stopper med at regne, og der igen er plads i åen, vil vandet fra bassinet drænes ud i Odder Å og blive ledt sikkert væk, så dæmningen er klar til det næste regnskyl.

Vand dæmmet op foran Rathlousdaldæmningen
Store mængder vand dæmmet op foran Rathlousdaldæmningen

Da stormen Nora i lørdags ramte Danmark steg vandstanden i bassinet med omkring 1 meter og efter regnvejret natten til mandag steg vandstanden med 1,2 meter.

Vandstanden i Odder Å nedstrøms for dæmningen steg dog kun med 40 cm og åen blev inden for sine grænser. Havde dæmningen ikke eksisteret, ville der have været ledt væsentligt mere vand gennem Odder Å over et kortere tidsrum, og dele af byen ville have stået under vand.

Rathlousdaldæmningen
Dæmningen slipper kun en vis mængde vand gennem slusen

Et skridt på vejen

Med klimaforandringerne kommer øgede regnmængder, og det skaber en udfordring for byer som Odder, der er i risiko for at blive oversvømmet ved kraftigt nedbør.

Rathlousdaldæmningen er derfor et vigtigt skridt på vejen mod at klimasikre byen. Men den beskytter kun mod de vandmængder, der kommer opstrøms for byen. Hvis der falder store mængder nedbør i selve Odder by, vil dæmningen ikke kunne afhjælpe den øgede vandstand i Odder Å, som derfor vil være i fare for at oversvømme. Derfor er Rathlousdaldæmning kun det første af i alt 6 tiltag, der skal klimasikre Odder by.

Rævs Å

Anderledes gik det for sig langs Rævs Å, der flere steder gik over sine breder. Ved Assedrup stod vandet 20 cm ud på vejen, og ved Rude Havvej truede åen også med at gøre sit indtog.

Oversvømmelsen viser vigtigheden af fortsat at bekæmpe klimaforandringerne og samtidig sikre os mod de øgede regnmængder, klimaforandringerne fører med sig.

Se billeder fra Assedrup:

Landevejen ved Assedrup
Landevejen ved Assedrup

Assedrup Enge forvandlet til en sø
Assedrup Enge er nærmest forvandlet til en sø

Udsigt over Assedrup og Assedrup Enge
Udsigt over Assedrup og Assedrup Enge med de store mængder vand