Indgang til rådhuset

Rådhuset holder lukket på onsdage

12. maj 2023

Fremover er onsdage fast lukkedag på Odder Rådhus.

Den ugentlig lukkedag vil give personalet mulighed for fordybelse og kan være med til at afhjælpe det ekstra arbejdspres, der følger af en nylig reduktion i antallet af medarbejdere.

Det drejer sig om afdelingerne Borgerservice, Jobcenter, Byggeri og Ejendomsinfo

I første omgang er det alene medarbejderne på Rådhuset i de borgerrettede funktioner, der omfattes af en ugentlig lukkedag. Det drejer sig om afdelingerne Borgerservice, Jobcenter, Byggeri og Ejendomsinfo.

Der vil indtil videre være åbent på Jobcentrets tilbud i VitaPark, Ungeenheden og BFC.

odder.dk/kontakt kan du finde kontaktoplysninger på de afdelinger som fortsat kan træffes om onsdagen. Hvis dit spørgsmål vedrører pas, kørekort, mitid eller tidsbestilling kan du ringe til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00.

Adgang til Politiet

Der vil i praksis også blive lukket for direkte fysisk adgang til politiet, der har nærpolitistation på Odder Rådhus. Politiet vil derfor skilte med, hvordan man kan komme i kontakt med dem.

Baggrund for lukkedagen

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune vedtog i december 2022 størstedelen af effektiviseringsforslagene i stort råderumskatalog. Odder Kommune står nemlig i lighed med landets øvrige kommuner overfor massive udfordringer de kommende år.

Her skal kommunen levere samme eller bedre ydelser og velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgere.

En ugentlig lukkedag forventes samlet at bidrage med en besparelse på 500.000 kroner.