Billede af byvåben på bygning

Pulje til forskønnelse af byområder er nedlagt

20. september 2022

De ansøgere der tidligere har fået tildelt midler og ikke anmodet om udbetaling, har stadigvæk mulighed for dette, så længe fristdatoen ikke er overskredet.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til plan@odder.dk.