Oversigtskort over erhvervsgrundenes placering ved Odder by

Odder Kommune udbyder nu 1. etape af det nye erhvervsområde beliggende på C.E. Galls Vej

20. maj 2022

Vilkårene for udbuddet fremgår af udbudsvilkår af 19. maj 2022.

Køb af en erhvervsgrund vil ske på vilkår, som fremgår af den betingede købsaftale med bilag 1-8.

Afgivelse af tilbud skal ske ved at udfylde tilbudsbrevet og sende dette pr. e-mail til juridisk chefkonsulent Hanne Paarup Olsen på hanne.olsen@odder.dk.

Af vedlagte privatlivsinformation kan du se, hvordan Odder Kommune behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet og et efterfølgende køb af en erhvervsgrund.

Hent udbudsmateriale