Det ny udsigtspunkt i Ørting Mose

Nyt udsigtspunkt i Ørting Mose

18. august 2021

Grønt partnerskab i Ørting har fået tildelt midler fra Odder Lokalrådspulje og Friluftsrådet til et projekt på et stykke fællesjord i Ørting Mose – også kaldet Oldermandshøjen.

I sidste uge blev den gamle spejderhytte, som har ligget på fællesjorden på Mosevej fjernet. Hytten har ikke været brugt de seneste 25 år.

Kran fjerner den gamle spejderhytte

Næste skridt er rydning af den selvgroede skov og krat på højen. Hermed skabes et lysåbent areal, der kan reetableres som næringsfattigt overdrev til gavn for biodiversiteten.

Rydningen vil også fritlægge mindesmærket fra 1980 over Ørting Oldermandslaug og ikke mindst, skabe et smukt udsigtspunkt med udsigt ud over mosen.

Mindesten Ørting oldermandslaug

Sidste fase er etablering af indhegning, så dyr kan græsse området af og holde bevoksningen nede.