Grafik af mennesker der diskuterer og stiller forslag

Nyt borgerforslag: Lyskryds Ballevej/Vennelundsvej

20. december 2021

Med baggrund i stigende trafik fra bl.a. Bendixminde, og lukning af tung trafik ad Snærildvej er der stigende mængde trafik på Ballevej, og i krydset Ballevej/Vennelundsvej er der problemer med afviklingen, hvilket har resulteret i flere trafikuheld. Krydset er for lille og det vanskeliggør afvikling af trafikken.

Mit forslag er at der laves et lysregulering af krydset.

Forslag fra Kim Mogensen

Gå til forslag og afstemning.