Gravko og anlægsmaskiner

Nye regler for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

19. august 2022

Hvis du ønsker at opstarte en midlertidig bygge- eller anlægsaktivitet, for eksempel:

  • Støv-, støj- eller vibrationsfremkaldende nedrivningsaktiviteter
  • Støv- eller støjfremkaldende bygningsfacadebehandling
  • Støv- støj- eller vibrationsfremkaldende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
  • Placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Vej- og sporarbejder
  • Placering og anvendelse af asfaltanlæg
  • Placering og anvendelse af anlæg for behandling af forurenet jord

skal du følge kommunens forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Du skal altså ikke længere anmelde aktiviteten.

Hvis du ikke kan overholde vores forskrift, skal du søge en dispensation om ikke at følge de gældende regler. Er du i tvivl, om din aktivitet er omfattet, kan du kontakte Team Miljø på telefon 24 88 48 80.