Sensommer prærie bag Løvbjerg

Mere biodiversitet i Odder

04. oktober 2019

Odder kommune er ved at udarbejde en biodiversitetsplan som bl.a. skal stoppe tabet at dyre- og plantearter samt øge antallet af levesteder og fødekilder for vores små dyr og insekter.  Derfor har Fælles Drift & Service ladet flere græsplæner i byrummet stå urørt, så de er blevet til vilde naturgræsplæner.

Ligesom os mennesker, så foretrækker insekterne at have adgang til varieret kost og hver enkel lille urt kan have stor betydning. Det kan være svært at se, om plænen har tiltrukket flere insekter, men der er ingen tvivl om, at der er mere liv i plænerne.

Både mus, harer, råvildt og fugle er set i flere af plænerne. Fuglene spiser f.eks. af de næringsrige frø fra urter og græsser samt de smådyr og insekter som gemmer sig i græsset.

Sensommer morgen eng ved åenSensommer på en plæne ved Odder Å

Generelt er plænerne meget næringsrige og domineret af græsser. Derfor fjernes afklippet, hvilket giver en svag udpining af jorden og plads til flere blomstrende urter.

Positive tilbagemeldinger

 Tanja Marie Asp fra Fælles Drift & Service fortæller om projektet:

- Generelt set har det været en kæmpe succes indtil videre. Vi har fået meget positiv tilbagemelding af folk i byen, og jeg har selv været positivt overrasket over, hvor mange blomster der er dukket op hen over sommeren

Glædeligt er det også at se, at fx grundejerforeninger Christianslund på eget initiativ ikke slår græs på to af deres plæner og at boligforeningens blokke på Torvald Køhlsvej har sået blomsterstriber.

Plæne med blomsterstribe ved boligforeningen på Thorvald KøhlsvejPlæne med blomsterstribe ved boligforeningen på Torvald Køhlsvej

Det er klart en opfordring herfra, at foreninger, virksomheder og menig borgere tager sagen i egen hånd og vi vil gerne være behjælpelige med inspiration, love og regler siger Tanja Marie Asp.

Lige nu arbejdes der også på en ny type staudebede som kræver minimal pleje og som blomstre fra tidligt forår til sent efterår med mange farver og meget nektar. Det bliver et lidt vildere udtryk, end kommunen hidtil har været vant til.

Illustration af eks. på stauder i plænenEksempel på staudebed i græsplæne

Kom med ris, ros og forslag

Tanja Marie fortæller også, at vi meget gerne vil gøre forsøgene med vildere natur i Odder permanent. Så det er vigtigt for os, at det bliver en succes for alle. Du kan skrive til os på faellsdriftogservice@odder.dk hvis du har ros, ris, forslag, spørgsmål eller bekymringer.

Vi vil også meget gerne have billeder af folks græsplænerne og forslag til arealer, hvor der kunne ske noget vildere.

Ellers vil vi fortsat sætte informationstavler op på de arealer hvor der sker noget ’vildt’ slutter Tanja Marie Asp.

Her kan du se nogle af de urter, som har kunne sætte blomst i år, som direkte resultat af den manglende græsslåning.

Blomsterfrise

Se også samling af de urter har registreret bag ved Løvbjerg.