Grafik over en person der er isoleret i et hus

Isolationspladser

10. marts 2021

Det er kommunen, som visiterer borgere, der frivilligt ønsker at tage ophold på en isolationsfacilitet.

For at få tildelt et isolationsophold, skal du:

  • Bo i Odder Kommune
  • Være konstateret smittet med Coronavirussygdom
  • Være i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, du er f.eks. nær kontakt til en smittet, eller skal isolere dig ifm. hjemkomst fra udlandet
  • Have ingen eller milde symptomer
  • Kunne klare dig selv uden pleje og hjælp udefra

Herudover skal du kunne svare ja til et eller flere af spørgsmålene:

  1. Deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  2. Deler husstand med én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  3. Deler husstand med én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Opholdet er vederlagsfrit, jf. dog bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Du kan læse mere om isolationsophold i pjecen: Til dig, som er smittet med ny coronavirus og skal på frivilligt isolationsophold.

Du skal selv tage kontakt til kommunen i tidsrummet kl. 8.00 – 14.00, hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet.

På hverdage træffes kommunen på tlf.: 30 84 34 60 / i weekend og på helligedage træffes kommunen på tlf.: 30 84 34 41.