Odder Kommunes våbenskjold på en mur

Invitation til markvandringer

22. maj 2023

Markvandringer er et rigtig godt værktøj i udviklingen af lokalplaner – her er altid en god dialog mellem borgere og kommune, og forvaltningen får altid gode input med hjem. Det næste stykke tid er der to af slagsen, som du kan komme med på:

”Markvandring" ved det foreslåede aflastningsområde ved Rude Havvej

Den første er ikke på en egentlig mark, men foregår i det område, som Plusform Arkitekter på vegne af ejer af matr. nr. 9 bo Odder By, Odder har anmodet om at igangsætte udarbejdelse af lokalplan. Planen skal muliggøre, at området kan anvendes til udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 500 m² per butik.

Vi vil gerne høre din mening og inviterer derfor til markvandring torsdag den 01.06.2023 kl. 15.00 til kl. 16.00. Vi mødes ved indkørslen til Rådhusgade 96 ud mod Rude Havvej. Odder Kommune vil samle op på input fra markvandringen i et notatet, der vedlægges som bilag ved den politiske behandling af lokalplanforslaget.

Tilmelding senest den 30. maj 2023 til plan@odder.dk, indskriv i emnefeltet: ”Markvandring ved Rude Havvej”

Invitation til markvandring vedr. rekreativt område ved daginstitution og Hundslund Hallen i Hundslund

Odder Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for et rekreativt område ved Torupvej i Hundslund. Vi vil gerne invitere dig til markvandring i området. Her kan du høre om forudsætningerne for planlægningen, og hvilke tanker der er for området.

Vi vil gerne høre din mening og inviterer derfor til markvandring torsdag den 1. juni 2023 fra kl.16.30 til kl.17.30. Vi mødes på grusparkeringspladsen ved daginstitutionen (se markering på kortet). Husk tøj/fodtøj, der passer til forholdene og vejret.

Odder Kommune vil samle op på input fra markvandringen i et notatet der vedlægges som bilag ved den politiske behandling.

Tilmelding senest den 29. maj 2023 kl.12 til plan@odder.dk, indskriv i emnefeltet: ”Markvandring Rekreativt areal ved Hundslund Hallen”.