Grafik der viser Tunø Havn

Invitation til borgermøde vedrørende udvikling af Tunø Havn

21. september 2022

En nedsat havnegruppe med repræsentanter fra Tunø, Odder Kommune samt tegnestuen LABLAND arbejder på en ny helhedsplan for Tunø Havn.

Projekter er godt i gang og til borgermødet vil I få mulighed for få et indblik i de første tidlige skitser samt give jeres input og kommentarer til det videre arbejde.

Borgermødet finder sted lørdag den 8. oktober 2022 kl. 10:30 - 12:00 på Mejeriet. 


Vi glæder os til at se dig.

Hilsen fra Havnegruppen, Odder Kommune og LABLAND.