Strandeng med bænke

Hvordan skal Odder Kommune udvikle sig i fremtiden?

08. september 2022

Plan- og Agenda 21 strategi 2023 er den foroffentlige høring til den kommende kommuneplan. Det handler altså om, hvordan vi skal arbejde med emnerne i den næste kommuneplan. Emnerne i strategien vil være:

 • Bæredygtige byer og landsbyer
  Udviklingen af bæredygtige byer er afhængig af samspillet mellem de økonomiske, sociale, kulturelle og naturmæssige værdier. Det betyder, at vi blandt andet skal se på samspillet mellem livskvalitet og naturkvalitet i byen og, hvordan vi sikrer mangfoldighed i nye boligområder. Derudover er det nødvendigt at se på, hvordan vi arbejder for, at den eksisterende bygningsmasse genbruges. Hvordan sikrer vi mere bæredygtige byer og landsbyer i fremtiden?

 • Bæredygtige landskaberOdder kommunes landskaber er en væsentlig ressource. Vi skal arbejde for et bæredygtigt landskab, hvor der er balance mellem brugen af ressourcer til den grønne omstilling, fødevareproduktion, klimatilpasning, bevaringsværdige landskaber og attraktive landdistrikter. Der skal også være plads til natur, biodiversitet, friluftsliv, rekreation og turisme.
  Hvordan sikrer vi et bæredygtigt landskab?

Tid og sted

 • Egmonthøjskolen, Villavej 5 i Hou den 5. oktober 2022 kl. 19-21
 • Pakhuset, Banegårdsgade 5 i Odder den 20. september 2022 kl. 19-21. Er afholdt 

Programmet for aftenen

 • Velkomst
 • Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi?
 • Introduktion til emnerne Bæredygtige byer og landsbyer og Bæredygtige landskaber

Workshoppen vil være inddelt i fire stationer, hvor du kan komme med input til, hvordan Odder Kommune skal udvikles i den kommende planperiode fra 2025 til 2037. Ved hver station vil der være én fra forvaltningen, der guider jer ind i emnet.

Tilmelding

Da Odder Kommune er vært for en lille servering, vil vi gerne have din tilmelding senest den 16.09.2022 for workshoppen i Odder og senest den 3.10.2022 for workshoppen i Hou til plan@odder.dk.
Husk at skrive, hvilket arrangement du tilmelder dig til.

Vi glæder os til at se dig.