Billede af Centralhotellets facade.

Forprojekt med Centralhotellet lukker

14. marts 2023

På deres møde den 28. februar tog kommunalbestyrelsen i Odder Kommune erfaringerne med forprojektet i Centralhotellet til efterretning. De valgte samtidig ikke at godkende en indstilling fra forvaltningen om at videreføre projektet.

Baggrunden for forslaget var de erfaringer, som kom ud af de afprøvninger, som har været foretaget i hotellet i 2021 og 2022, samt det tværgående samarbejde om bymidten, der har stået på siden 2018.

Undervejs i debatten til mødet i kommunalbestyrelsen blev arbejdet i Centralhotellet rost, men beslutningen blev altså at man ikke ville forny projektet.

Du kan se hele debatten streamet via linket her. Punktet om Centralhotellet er nummer 9.