Billede af afstemning.

Folkeafstemning onsdag den 1. juni 2022 om afskaffelse af forsvarsforbeholdet

11. maj 2022

Du kan læse mere om, hvad afstemningen går ud på, på Folketingets side om den. Siden finder du via linket her.

Afstemningen foregår på følgende afstemningssteder:

  • Odder sogn samt Lundhof og Damsgaard: Spektrum, Odder.
  • Torrild sogn: Torrild Forsamlingshus.
  • Saksild og Nølev sogne: Saksild Skole og Børnehus (Kulturhuset).
  • Randlev og Bjerager sogne samt Mosebakken i Gosmer sogn: Eriksminde Efterskole.
  • Halling sogn og Gosmer sogn med undtagelse af Mosebakken, Dybvad, Bisgaard, Fensten, Hedemarken og Malskær: Hou Skole.
  • Gylling sogn, Fensten, Malskær og Hedemarken: Gylling Skole.
  • Ørting sogn samt Dybvad og Bisgaard, Falling sogn med undtagelse af Lundhof og Damsgaard: Ørting Sognehus.
  • Hundslund sogn: Kirkehuset.
  • Alrø sogn: Alrø Forsamlingshus.
  • Tunø sogn: Ølykkecentret.

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00, med undtagelse af Tunø, hvor afstemningen begynder kl. 9.00.

Du kan stemme pr. brev

Er du forhindret i at møde frem på valgdagen har du mulighed for at brevstemme.

Du skal personligt møde op i Borgerservice på Rådhuset, eller på

Odder Bibliotek – eller på ethvert folkeregister i Danmark.

Du kan brevstemme på Odder Rådhus til og med lørdag den 28. maj kl. 16.

Borgerservice har åbent mandag-onsdag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.00-14.00 og lørdag den 28. maj kl. 9.00-16.00. Det er muligt at bestille tid, dette gøres via Odder.dk

Borgerservice har lukket Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj og fredag den 27. maj 2022.

Du kan også brevstemme på Odder Bibliotek i den betjente åbningstid, som er mandag-fredag kl. 10.00-17.00 og lørdag kl. 10.00-13.00

Sidste frist for at brevstemme på Odder Bibliotek er lørdag den 28. maj kl. 13.00.

Odder Bibliotek har lukket Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj. Det er muligt at brevstemme på Odder Bibliotek fredag den 27. maj 2022.

Legitimation

Der skal medbringes legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

Du kan søge om at stemme i hjemmet

Hvis du ønsker at afgive din stemme i hjemmet, skal du søge om dette på et ansøgningsskema, som du kan få ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 8780 3333, eller på mail: borgerservice@odder.dk Skemaet findes også på www.odder.dk/stemme-hjemmet

På ansøgningsskemaet skal du skrive under på, at du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet på valgdagen.

Hvis du er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i selve valglokalet, har du normalt ikke ret til at afgive din stemme i hjemmet. I stedet har du mulighed for at afgive din stemme uden for valglokalet.

Du skal have udfyldt og afleveret ansøgningen på Odder Rådhus, Borgerservice, senest fredag den 20. maj kl. 18.00.

Mulighed for ændret afstemningssted

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest kl.12 tirsdag den 24. maj til vælgerens bopælskommune.

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ansøgningsskema findes på

https://odder.dk/aendring-afstemningssted

Valgkort er på vej

Valgkort udsendes til vælgere, der er opført på valglisten senest tirsdag den 17. maj. Valgkortet vil være vælgerne i hænde senest fredag den 27. maj.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort senest denne dato, eller hvis der er forkerte oplysninger på valgkortet, kan du henvende dig i Borgerservice på tlf. 8780 3333

Valgsekretariatet