Kvashegn på Gylling Skole

Det går godt med kvashegnene på skolerne i Odder

19. august 2022

De fleste hegn er allerede helt fyldte, men Vestermarkskolen kan stadig rumme meget mere! Vær OBS på at aflevere afklippet uden for skolernes åbningstid efter 17:00 og i weekenderne.

Kvashegn Vestermarken
Kvashegn på Vestermarken

Både Gylling, Hou og Egmont er helt fyldt op og klar til nye beboere. 

Kvashegn i Hou
Kvashegn i Hou

Kvashegnene skal udover at mindske mængden af grenaffald også bidrage til at standse tilbagegangen af arter. Kvashegnene kommer til at indgå i børnenes læring om dyr, planter og menneskets samspil med naturen.

I alt er der, i samarbede med Renosyd opsat 1,2 km hegn i Skanderborg og Odder Kommune til glæde for insekter, smådyr, miljø og klima.

Status på kvashegn på skolerne

  • Gylling: Helt fyldt (51,5m3)
  • Hou: Helt fyldt (59m3)
  • Egmont: Helt fyldt (83m3)
  • Hundslund: Helt fyldt (34m3)
  • Saksild: Helt fyldt (86m3)
  • Skovbakken: Helt fyldt (78m3)
  • Vestermarken: Plads til meget mere (60 ud af 139m3)
  • Parkvejen: Plads til meget mere (0 ud af 119m3 ) lukket for offentligheden