Hou set fra luften

Byggeri på Alexandraplads vedtaget

10. maj 2022

Byrådet vedtog den 13. december 2021, at forslag til lokalplan nr. 5041 for et bolig- og parkeringsområde ved Søndergade og Strandgade i Hou skulle fremlægges i offentlig høring i 10 uger. Forslaget har været i offentlig høring i 10 uger fra d. 15. december 2021 til og med d. 23. februar 2022. Den høring er nu slut, og lokalplanen skulle til afstemning i kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen blev vedtaget med stemmerne 10 for (V, A) og 9 imod (Palle Holsting (A), Louise Kreutzfeldt (V), B, Ø, C og F).

Du kan se hele debatten via Odder Nettv, som du finder via linket her. Sagen er punkt 3.