Forside på Odder Kommunes årsberetning 2021

Årsberetning 2021

09. maj 2022

Borgmesterens forord:

2020 blev på grund af coronaen til et år som ingen andre, og 2021 kan med rette siges at have fortsat det spor. Virussen prægede også store dele af 2021, og især omkring årsskiftet ramte en ny bølge, som vi heldigvis håndterede flot i Odder Kommune ved endnu en gang at stå sammen og sikre kommunens drift trods udfordringerne fra Corona. Tak for det.

Der er sket meget i Odder Kommune det seneste år, ikke mindst i forhold til nye byggerier – store som små. Det måske mest skelsættende byggeri, der er igangsat i 2021, er det nye sundhedshus ved VitaPark. Huset forventes at stå færdigt i starten af 2023, men allerede nu kan man se konturerne til det, og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver rigtig godt.

Også ved Bendixminde fortsætter byggeriet. Tredje etape af byggegrundene blev udsolgt på rekordtid, og snart kan 20 familier flytte ind i deres nye hjem, ligesom et bofællesskab er på vej. Endelig tog vi første spadestik til den ny daginstitution i området. Institutionen kommer til at have plads til 112 børn og bliver bygget bæredygtigt, så den kan danne rammerne om mange børns opvækst.

I 2022 startede arbejdet med Odder Kommunes nye klimaplan. Det er en ambitiøs plan, som skal være med til både at nedbringe kommunens udledning af CO2 og samtidig sikre kommunen mod de kommende klimaforandringer. Og allerede i år blev to af klimaplanens punkter konkrete på hver deres måde.

I oktober blev alle by- og nærbusser skiftet ud, så de nu kører på el i stedet for diesel, og i starten af december klarede dæmningen ved Rathlousdal sin første store test, da den forhindrede oversvømmelser fra et stort regnskyl.

Derudover bød året også på flere andre tiltag, som partneraftale med landbruget og Danmarks længste kvashegn – alt sammen i klimaets, miljøets og biodiversitetens tjeneste. Og flere kommer til. Den endelige klimaplan ligger klar i løbet af 2022, og rummer både små og store tiltag, der skal være med til at gøre Odder Kommune endnu mere klimavenlig.

Sidst, men ikke mindst, så var 2021 også året, hvor vi kunne byde velkommen til Odder-borger nummer 23.000. Det tal er fortsat med at stige stabilt hen over året, og det er udtryk for at Odder er en kommune, der er attraktiv at bo i – også for de, der er på udkig efter et nyt hjem.

Jeg håber, at forordet har givet dig lyst til at dykke dybere ned i årsberetningen for 2021 og blive klogere på vores dejlige kommune. God fornøjelse med læsningen.

Læs årsberetning