Asfaltmaskiner

Arbejdet med cykelstien Odder - Hou igangsættes

29. september 2022

Cykelstien i retning mod Hou skal renoveres og udvides. Under arbejdet vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Periodevis vil der på strækninger på ca. 600 m være signalregulering af trafikken. Cyklister kører i perioden dobbeltrettet på den nordlige cykelsti.

Der arbejdes mandag-fredag i tidsrummet 7.00-18.00.

Til foråret etableres der en tilsvarende ny cykelsti i retningen Hou - Odder.

Læs evt. også nyheden Renovering af cykelsti på Houvejen vedtaget.