Marked på Centralhotellet

Mange tog på marked

29. oktober 2018

Kunsthåndværkermarkedet blev holdt fredag den 26. oktober kl. 17-20, og der var mange mennesker i byen. Der var også stor interesse for markedet, som blev godt besøgt. På markedet kunne man møde flere spændende kunsthåndværkere, der udstillede deres bedste produkter på Torvet, og der var også lækker musik til. 

Odder Kommune er, sammen med en gruppe af byens aktører og Hele Landet - Sociale Arkitekter, i gang med at lave en byudviklingsstrategi for Odder bymidte.
Som led i arbejdet med byudviklingsstrategien gennemfører vi 4 byrumseksperimenter. Byrumseksperimenterne skal dyrke de iboende særpræg og kvaliteter, som ligger i byens forskellige områder. Odder har potentiale for at dyrke 4 forskellige bymiljøer:

Det robuste, omkring detailhandlen ved Kvickly
Det rekreative, langs åens forløb
Det raffinerede, omkring Torvet og Rosengade
Det rustikke, arealerne ved Banegårdsgade og remisen

Ved at udvikle forskellighederne, kan Odders bymidte blive til noget særligt og mere end blot butikker og handel.

Torvet er et af de steder, som bliver rammen om forskellige byrumseksperimenter. Igennem det foreløbige arbejde med udviklingsstrategien er torvet blevet defineret som ”Byens Raffinerede Hjerte” . Hvad der gemmer sig bag denne titel, er netop det, vi skal afprøve gennem forskellige midlertidige møbleringer og events på Torvet.

Flere markeder:

Testperioden løber fra 6. oktober – 23. november 2018. I løbet af denne periode har der været et Madhåndværksmarked og Kunsthåndværksmarked på Torvet, og der kommer en afsluttende lysfest fredag den 23. november. Hver event består af en aktiv del, hvor folk kan se, høre, smage, købe, prøve og spørge ind til det, der præsenteres på eventen.