Lys på Banegårdspladsen

Banegårdspladsen gentænkes med lys

26. oktober 2018

I perioden den 2. -18. november etablerer Odder Kommune i samarbejde med en række andre aktører et iøjefaldende lysprojekt ved banegårdsbygningen. Det sker ved hjælp af en midlertidig lysinstallation i form af en stærk lyskegle, der kastes ned i parkeringscirklen foran bygningen.

- Rummet ved banegårdsbygningen er både et ankomst- og afgangssted og giver dermed anledning til tanker om forskellige former for tid f. eks. fortid, nutid, fremtid, ventetid, rejsetid, fritid, mødetid, transporttid, spildtid, afsked og velkomst. Stedet er dermed et sindbillede på tidens gang, men det kunne også være et mellemrum for refleksion og for potentielle møder mennesker imellem- Det skal nu afprøves, og alle i Odder inviteres til at være med, fortæller billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo, der står bag det visuelle koncept for lysinstallationen i et tæt samarbejde med arkitektfirmaet ’Hele Landet’ og bymidteforumgruppen for banegårdsområdet.

Et rustikt miljø

Lysinstallationen ved banegårdsbygningen skal sætte fokus på området og det rustikke miljø, der kan skabes ved banearealerne og remissen. Den er en del af de byeksperimenter, der er i gang i dette efterår i arbejdet med udvikling af en byudviklingsstrategi for Odder bymidte. Et af de andre eksperimenter var den grønne folkepark foran rådhuset. Byrumseksperimenterne skal dyrke de iboende særpræg og kvaliteter, som ligger i byens forskellige områder og strukturer.

- Intentionen med lysinstallationen er at skabe opmærksomhed på stedet og få bilisterne ned i fart. Målet er at den skal give anledning til at man stopper op, og uformelle møder mellem mennesker opstår, når de ’mødes under uret’, i forundring løfter blikket fra telefonen og bliver opmærksomme på, hvad de ser og på hinanden, siger Vibeke Rønsbo.

Lysinstallationen har tre formål:

  • Den skal skabe opmærksomhed på stedet og få bilisterne ned i fart
  • Den skal give anledning til at stoppe op, skabe uformelle møder mellem mennesker, når de ’mødes under uret’, i forundring løfter blikket fra telefonen og bliver opmærksomme på, hvad de ser og på hinanden.
  • Den skal skabe refleksioner og dialog om TIDEN og hvad den betyder for os, hvad den gør ved byens rum og ved os, og hvordan vi bruger den.

Åbning med magisk lys

Fredag den 2.november kl. 17.30 markeres åbningen af lysinstallationen med et lille arrangement på banegårdspladsen inden det magiske lys-ur sættes i gang kl. 18 og fortsætter sin tikken fra skumring og aftenerne igennem frem til 18. november. Og allerede nu opfordres alle til at forberede installationens afsluttende event den 18. november kl.18.30, hvor man kan lave sin egen is-lampe og skabe en fælles event på Banegårdspladsen. 

Ved at klikke på dette link, kan du se en video på Youtube om, hvordan du kan lave din egen islampe. 
 
Mens lyset tæller de mørke timers sekunder tastes fine citater fra en lokal 5. klasse frem i urskivens midte. Og byens voksne borgere inviteres også til at komme og bidrage med fortællinger om stedet og tanker om tid, der kan blive en del af lysinstallationen. Bymidteforum er vært for en lille forfriskning ved en skriveworkshop d. 5. November kl. 16-18. Man tilmelder sig workshoppen på e-mail: vibnr@yahoo.dk senest den 1. november 2018.


Fakta om lysinstallationen:

  • Den 2. november: Åbning på Banegårdspladsen kl. 17.30. Lys-uret tændes kl 18
  • Den 1. – 16 november: Hent en spand (ved henvendelse i receptionen på Rådhuset - spørg efter Louise Holmegaard) og lav din egen lyslampe.
  • Den 5. november: Workshop på Centralhotellet kl.16-18 18. november: Afslutningsevent på Banegårdsplads, lysinstallationen slukkes og genskabes med is-lamper

Fakta om byudviklingsstrategien

  • Odder Kommune skal have en byudviklingsstrategi. Realdania har indgået et samarbejde med kommunen om at udarbejde strategien. I løbet af foråret 2018 blev der derfor igangsat et projekt, hvor en bred gruppe af aktører blev inddraget i et bymidteforum. Bymidteforummet omfatter såvel deltagere i arbejdet under det tidligere bymidteudvalg som ildsjæle, der har indsendt interessetilkendegivelse til Odder Kommune i 2018.
  • I ansøgningen til Realdania beskriver Odder Kommune ønsket om at realisere en række fysiske pilotprojekter og events i bymidten i løbet af 2018. Erfaringerne fra disse tiltag skal danne grundlag for byudviklingsstrategien. Projektet på banegården er et af disse tiltag, ligesom Folkeparken også var. Desuden har der været afholdt et kunsthåndværkermarked og et madmarked.
  • Byrådet har afsat 624.500,- til byudviklingsstrategien på Budget 2018, og ansøgningen til Realdania er på et tilsvarende beløb, så den samlede projektøkonomi for byudviklingsstrategien er ca. 1,1 mio. kr.

I forbindelse med lysinstallationen flyttes taxaholdepladsen ved Banegården midlertidigt.