Nyheder

Frise med biblioteksarrangementer

Odder Biblioteks forårsprogram er på gaden

Biblioteket er klar med et stort og alsidigt program til forårssæsonen.

Læs mere
Anton

Har du lyst til at blive domsmand eller nævning ligesom Anton?

Så søg om at blive lægdommer og vær med til at afgøre straffesager i retten.

Læs mere
Vandet står højt i Odde Å

Rathlousdaldæmningen sikrede igen mod oversvømmelser

Regnvejret medførte den tredje højeste vandstand i oversvømmelsesbassinet ved Rathlousdal siden opførslen af dæmningen.

Læs mere
Ung kvinde får et lift i en privat bil

Odder med i ny samkørselstrend

Der kan være langt til skole eller arbejde, hvis man ikke har en bil. Samtidig kører de fleste biler rundt med kun én person, hvilket belaster klimaet og giver trængsel i myldretiden. Men samkørsel kan være med til at løse problemerne.

Læs mere
Oversigtskort over Strukturplan for Saksild

Strukturplan for Saksild

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 12. december 2022 godkendt, at Forslag til ny Strukturplan for Saksild fremlægges i offentlig høring i 9 uger.

Læs mere
Oversigtskort over Strukturplan for Økologiens Kvarter

Strukturplan for Økologiens Kvarter

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 12. december 2022 godkendt, at Forslag til Strukturplan for Økologiens Kvarter fremlægges i offentlig høring i 9 uger.

Læs mere
Dronefoto af arbejdet med folkeparken

Afspærring ifm. arbejdet med Folkeparken

Rådhusparkeringen afspærres helt, så gæster til rådhuset skal benytte haveindgangen mod øst/Rådhusgade. (opdateret 14.12.2022)

Læs mere
Under havoverfladen ved Hølken Strand

Kommuner vil have mere liv under havoverfladen

Bedre miljø og natur i Kattegat kræver bredt forankrede indsatser. Derfor går Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens Kommuner nu sammen i et nyt samarbejde, der skal øge biodiversiteten og naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat.

Læs mere
Koncert på Centralhotellet

Centralhotellet lukker for denne gang

Afprøvningen med Centralhotellet som kulturelt mødested i bymidten stopper for denne gang. De samlede vurderinger af afprøvningen indstilles til politisk behandling efter nytår.

Læs mere
Odder Kommunes byvåbe

Råderumskatalog skal sikre Odder Kommune en bæredygtig økonomi i årene frem

Kommunalbestyrelsen vedtager størstedelen af effektiviseringsforslagene i stort råderumskatalog.

Læs mere