Nyheder

Pige på blomstereng

140 forslag til klimaindsatsen i Odder Kommune

Arbejdet med at tilpasse os klimaændringer og reducere i udledningen af CO2 er en dagsorden der er kommet for at blive.

Læs mere
Oplevelsesplatform ved dam i Ålstrup

Succes med Grønt Partnerskab i Ålstrup

Indvielsen af Grønt Partnerskab i Ålstrup var en stor succes med ca. 100 fremmødte gæster, heraf mange Ålstrup-borgere, som mødte op i flere generationer.

Læs mere
Online valgmøde sendt fra byrådssalen

Mange så valgmøde online

Odder Kommunes online valgmøde er blevet set over 1000 gange. Du kan gense det her.

Læs mere
Kort over hvor Holsteinsgade er spærret

Spærring af Holsteinsgade

På grund af udskiftning af kloak i Holsteinsgade, vil stykket fra Torvet ned til Banegårdsgade være spærret i perioden fra d. 18. oktober 2021 til d. 03. december 2021.

Læs mere
Indgang til rådhuset

Budget 2022 blev vedtaget

På mandagens byrådsmøde blev budgettet endeligt vedtaget.

Læs mere
Køer på græs

Kommunal pulje til naturpleje

Nu kan du søge midler fra naturpleje-puljen.

Læs mere
Biolog undersøger naturen

Bioblitz ved Sondrup var en succes

Der blev registreret 300 arter ved sommerens bioblitz.

Læs mere
Tilgroet eng i Odder Kommune

Støtte til biodiversiteten i Sondrup-Åkjær

Lodsejer Leif Nielsen fra Quistorff Nyskov fuglereservat og dyreholder Jes Boesen har sammen med Odder Kommune fået knap 134.438 kroner til et projekt, som skal øge biodiversiteten i Sondrop-Åkjær.

Læs mere
Gadekæret ved Fugle Dam

Grønt Partnerskab i Ålstrup

Gadekæret er blevet oprenset, der er afmærket stiforløb og oplevelsesrampe ved Fugle Dam samt træsti hen over Fuglekærgaards jorde.

Læs mere