Nyheder

Odder Kommunes direktion

Ny koncernledelse i Odder Kommune

En ny koncernledelse vil sætte sig i spidsen for at udmønte råderumskataloget ”P40 – Sammen om nye løsninger” i Odder Kommune.

Læs mere
Vandet står højt i Odde Å

Rathlousdaldæmningen sikrede igen mod oversvømmelser

Regnvejret medførte den tredje højeste vandstand i oversvømmelsesbassinet ved Rathlousdal siden opførslen af dæmningen.

Læs mere
Ung kvinde får et lift i en privat bil

Odder med i ny samkørselstrend

Der kan være langt til skole eller arbejde, hvis man ikke har en bil. Samtidig kører de fleste biler rundt med kun én person, hvilket belaster klimaet og giver trængsel i myldretiden. Men samkørsel kan være med til at løse problemerne.

Læs mere
Dronefoto af arbejdet med folkeparken

Afspærring ifm. arbejdet med Folkeparken

Rådhusparkeringen afspærres helt, så gæster til rådhuset skal benytte haveindgangen mod øst/Rådhusgade. (opdateret 14.12.2022)

Læs mere
Under havoverfladen ved Hølken Strand

Kommuner vil have mere liv under havoverfladen

Bedre miljø og natur i Kattegat kræver bredt forankrede indsatser. Derfor går Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens Kommuner nu sammen i et nyt samarbejde, der skal øge biodiversiteten og naturtilstanden i den østjyske del af Kattegat.

Læs mere
Koncert på Centralhotellet

Centralhotellet lukker for denne gang

Afprøvningen med Centralhotellet som kulturelt mødested i bymidten stopper for denne gang. De samlede vurderinger af afprøvningen indstilles til politisk behandling efter nytår.

Læs mere
Odder Kommunes byvåbe

Råderumskatalog skal sikre Odder Kommune en bæredygtig økonomi i årene frem

Kommunalbestyrelsen vedtager størstedelen af effektiviseringsforslagene i stort råderumskatalog.

Læs mere
Foto af Henrik Müller der er ny direktør for Renosyd

Ny direktør i Renosyd

Sammen skal vi lykkes med den grønne omstilling.

Læs mere
Ny rist sættes ned i Stampmølle Bæk

Klimatilpasning i Stampmølle bæk

Som en del af klimatilpasningsprojekterne, der skal beskytte boliger mod oversvømmelse fra Stampmølle Bæk, er risten ved Rådhusgade nu blevet udskiftet, og volumen af bassinet ved Overskov er øget.

Læs mere
Banner med en benzinstander

Spar penge på vejen

Sådan kan du spare brændstof og dermed penge på vejen.

Læs mere