Hou set fra drone

Workshop om fremtidens boformer for ældre

09. februar 2024

Befolkningsfremskrivningen fortæller, at vi i de kommende år bliver flere og flere ældre i Odder Kommune. Samtidig forventes det, at antallet af kroniske syge og multisyge borgere vil stige.

Odder Kommune undersøger, hvordan nuværende og fremtidige boformer for ældre kan udvikles både i forhold til kapacitet og hvordan boformer kan understøtte sundhed, fællesskaber, trivsel og den enkelte borgers livsmuligheder.

I den forbindelse vil vi invitere relevante parter til en bred drøftelse af fremtidens boformer på ældreområdet. Vi ønsker at få input til en boligstrategi, der kan sætte retning for den fremtidige udvikling.

Tid og sted

Workshoppen finder sted 4. marts i Kulturkøkkenet i Vitapark, Odder, fra kl. 15.30 til 18.00.

Efter velkomst af udvalgsformand for Udvalget for Sundhed og Voksne vil konsulentfirmaet Komponent holde et oplæg. Dette danner ramme for workshoppens drøftelser om blandt andet:

  • Hvordan ser fremtidens boligformer ud på ældreområdet? Hvad peger en rundspørge på blandt borgere over 50 år i Odder Kommune?

  • Hvordan kan fremtidens boformer være en del af løsningen for at imødegå den demografiske udvikling og de tilpasninger der er nødvendige?

  • Hvordan understøtter boformer sundhed og trivsel?

  • Hvordan sættes gode fysiske rammer for samarbejde med pårørende, frivillige og mellem generationer, og hvor nære relationer og stærke fællesskaber kan trives?

  • Hvordan sætter fremtidens boformer gode rammer for det selvstændige ældreliv?

Tilmelding

Tilmelding til lisa.rasmussen@odder.dk  seneste 28. februar.

Fri entré