Billede af vandet ved Odder Rådhus.

Vandet presser på i hele kommunen

06. februar 2024

Der er kommet rigtig meget vand i løbet af det seneste døgns tid, og det kan mærkes i de fleste af Odder Kommunes åer, vandløb og andre samlinger af vand. Over en bred kam er vandstanden i kommunen er øget rigtig meget, især siden tirsdag morgen.

”Allerede mandag vidste vi ud fra vejrudsigterne, at der ville komme meget vand igår, i løbet af natten og i dag. Konsekvenserne kan man se nu, hvor der bliver pumpet ved transformatorstationen i Gylling, og flere åer og vandløb er gået over deres breder. Der er kommet så meget vand, at vi ikke med vores pumpekapacitet kan gøre så meget ved det,” siger kommunaldirektør Henning Haahr.

Fokus den seneste tid har især været på Odder Å på stykket mellem den nu bristede dæmning og Mejerivej i midten af byen, men regnmængderne presser altså nu hele kommunen. Regnen skulle aftage omkring klokken 14, hvorefter vandstanden i åerne bør begynde at falde igen.

Indtil det sker, vil vi råde alle, der måtte være ramt af vandmasserne til at foretage de foranstaltninger, man kan. Der kan blandt andet hentes sandsække ved Spektrum på Parkvej 5 i Odder.